Chcete vysadit stromy a nemáte na to peníze? Máme řešení

Program Radegast lidem, který již 20 let přispívá k ochraně životního prostředí v severomoravském regionu, podpoří projekty usilující o lepší zadržování vody v krajině, péči o mokřady nebo rozvíjející volnočasové aktivity.

„Záleží nám na lidech a komunitách v okolí našich pivovarů, a proto jim pomáháme realizovat nápady, jak pečovat lépe o přírodní zdroje a rozvíjet veřejný prostor,“ říká Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

Letošní novinkou je grantový program s názvem Na budoucnost. Neziskovým organizacím se tak nyní otevírá nová možnost získat podporu pro rozsáhlejší, klidně i víceleté projekty.

„Udržitelnost je pro naši firemní strategii velmi důležitá, chceme podpořit i další nápady mimo naše pivovary, které povedou k celkově šetrnějšímu přístupu k přírodě,“ vysvětluje Pavlína Kalousová.

Žádosti o grantovou podporu podávejte elektronicky až do 22. října 2021 na webu www.radegastlidem.cz nebo www.prazdrojnabudoucnost.cz.

Grantové programy Radegast lidem a Na budoucnost jsou součástí nového Firemního fondu Plzeňského Prazdroje.


Publikováno na: