Příroda hraje v oslabení. Budeme nadále jen přihlížet?

POMÁHÁ JIŽ 20 LET

Grantový program Radegast lidem již 20 let přispívá k ochraně životního prostředí, k péči o krajinu a přírodní bohatství v severomoravském regionu. Také letos podpoří projekty usilující o šetrnější hospodaření s vodou v budovách, lepší zadržování vody v krajině, péči o mokřady nebo komunitní projekty rozvíjející volnočasové aktivity ve městech či obcích. „Záleží nám na lidech a komunitách v okolí našich pivovarů, a proto jim pomáháme realizovat nápady, jak lépe pečovat o přírodní zdroje a rozvíjet veřejný prostor. Chceme být i nadále dobrými sousedy v Moravskoslezském kraji,“ říká Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

PRO VĚTŠÍ PROJEKTY

Tradiční program Radegast lidem v letošním roce doplnil nový grantový program Plzeňského Prazdroje s názvem Na budoucnost. „Neziskovým organizacím se nyní otevírá nová možnost získat podporu pro rozsáhlejší, klidně i víceleté projekty. Udržitelnost je pro naši firemní strategii velmi důležitá, chceme však investovat nejen do udržitelných projektů, které se uskutečňují v našich závodech, ale podpořit i další nápady mimo naše pivovary, které povedou k celkově šetrnějšímu přístupu k přírodě,“ vysvětluje Pavlína Kalousová. Grantové programy Radegast lidem a Na budoucnost jsou součástí nového Firemního fondu Plzeňského Prazdroje na podporu prospěšných aktivit.

KAM POSLAT ŽÁDOST

Žádosti o grantovou podporu z obou programů je možné podávat elektronicky až do 22. října 2021 prostřednictvím webu www.radegastlidem.cz nebo webu www.prazdrojnabudoucnost.cz. Odborná komise vybere vítězné projekty programu Radegast lidem ke konci listopadu 2021, úspěšní uchazeči o granty z programu Na budoucnost budou známi začátkem roku 2022. Odborným garantem je Nadace Partnerství.

Publikováno na: