Zažijte umění jinak, objevte souvislosti světů, vnímejte a překročte hranice

Spojení zdánlivě nespojitelného představí taneční tvůrci z České republiky a USA poprvé živě již letos v říjnu. Prostory Sochařské zahrady Anežského kláštera a expozice 1796-1918: Umění dlouhého století ve Veletržním paláci se promění v netradiční inscenaci. Pod vedením americké choreografky, umělecké aktivistky a mentorky Sue Schroeder se budou po dobu deseti dnů vybraní čeští choreografové a členové jejího souboru Core Dance připravovat na svá vystoupení přímo mezi návštěvníky. „Spíše než takový přístup k tvorbě, kdy by umělecká díla „inspirovala“ moje taneční kreace, raději zkoumám a studuji záměr umělců a současně začleňuji do svého tanečního procesu řadu dalších uměleckých prostředků – malbu, kresbu, deníkové záznamy, perokresbu, sochařství atd. Protože vstupní bod většiny mých prací začíná improvizací, tyto alternativní tvůrčí procesy povzbuzují umělce k jedinečnému a v podstatě novému typu pohybu,“ říká Schroeder, autorka a mentorka projektu a současně umělecká ředitelka a spoluzakladatelka Core Dance.

Osobní setkání po roce tvorby on-line. Vznik nového tvůrčího týmu

Projekt vychází z dlouhodobého konceptu Centra choreografického rozvoje SESTA Tanec v galerii, který je postaven na mezioborové spolupráci tance a výtvarného umění, vytváření vazeb mezi obory, hledání nových referencí a sdílení know-how.

Projekt Gallery Without Borders vznikl v letech 2020 – 2021 na základě koprodukce Centra choreografického rozvoje SE.S.TA se studiem Core Dance, ve spolupráci s Národní galerií Praha. Letos se umělci konečně potkají naživo a jejich taneční kreace může zhlédnout každý návštěvník Sochařské zahrady Anežského kláštera v Praze (10. října 2021 od 14.00 hod.) či Veletržního paláce v Praze (13. října 2021 od 18.00 hod).

Nový pohled na umění/ jedno přechází v druhé

Schroeder za tu dobu vytvořila mezinárodní taneční skupinu, kterou vede k vystavění společného slovníku, komunikačních metod a rozvoji choreografických notací (score) spojených s konkrétními výtvarnými díly, které si tanečníci vybrali na základě jejího kurátorského náhledu choreografa.

Návštěvníci budou mít možnost vidět umělce přímo v procesu tvorby během příprav 3. - 13. 10., tak závěrečné performance inspirované tématy obrazů, soch i konceptem celé výstavy jako celku. V případě výstavy Umění dlouhého století je zajímavostí, že tematické členění expozice vytváří celou řadu menších skupin děl a tím je umožněno setkání obrazů, které by v jiném kontextu nemohly být na stejné stěně. Někteří performeři pak vycházejí při ztvárnění právě z tohoto dialogu. „Na výstavu se dívám skrze sochy, sleduji, jak jsou rozmístěny v prostoru výstavy a jak se vztahují k sousedícím obrazům. To mě fascinuje. Zajímají mě diskuse a myšlenky, které se díky těmto vztahům zjevují. Z propojování minulého se vztahujeme k dnešku,“ přibližuje svou pracovní inspiraci Rose Shields, členka Core Dance. „Také jsem se velmi zajímal o vyzkoušení nového přístupu: neodráží přímo umělecké dílo, ale spíše záměr umělce. Považuji to za velmi inspirativní a zvídavou cestu,“ říká ke svému ročnímu zkoumání tanečník a jeden z účinkujících, Roman Zotov-Miksin.

Unikátní projekt Galerie bez hranic přináší prostřednictvím nezvyklých výrazových prostředků možnost zcela jiného pohledu na výtvarná díla. Jejich fyzické ztvárnění vypráví příběh umění, jenž bude možné zhlédnout na dvou místech. 10. října 2021 od 14.00 hod. v Sochařské zahradě Kláštera sv. Anežky České, která je součástí Národní galerie Praha, se uskuteční vystoupení s názvem „Dance and the Moving Body Installation“ a 13. října 2021 od 18.00 hod. bude Veletržní palác, výstava 1796–1918: Umění dlouhého století, svědkem přestavení s názvem 19th Century (wo)Man: A Contemporary Intervention “.

Nenechte si ujít neopakovatelný zážitek z umění, výtvarná díla i tanec pak budete vnímat zcela jinak, oba světy k vám začnou promlouvat a odhalíte nové dimenze toho, co se v nich ukrývá a co je spojuje.


Publikováno na: