IT je i pro holky! Cílí na ně nové vzdělávací projekty

Rychlý nástup digitalizace umocněný vlivem pandemie Covid-19 prohlubuje propast mezi pohlavími v oblasti digitálních dovedností. Letos v říjnu na to upozornila OSN při příležitosti mezinárodního dne dívek. Podle jejích dat narostl globální rozdíl uživatelů internetu podle pohlaví z 11 % v roce 2013 na 17 % v roce 2019, přitom v nejméně rozvinutých zemích světa dosahuje dokonce alarmujících 43 %. OSN proto vyzvala všechny národy, aby společně začaly hledat způsoby, jak dívkám pomoci rozvíjet jedinečný talent právě i v segmentu technologií.

Malé zastoupení žen v ICT

Genderové rozdíly jsou patrné ve vzdělávacích institucích i na trhu práce. Ačkoliv podle statistik Eurostat převažují v přihláškách na vysokou školu ženské zájemkyně o studium, technické obory známé pod zkratkou STEM jsou ženami zastoupeny pouze z jedné třetiny. Data OSN navíc dokládají, že ve více než dvou třetinách světa je podíl žen s dokončeným vzděláním v technických oborech pouze 15 %. Tuto životní cestu přitom z velké části ovlivňuje podpora, které se dívkám dostává v průběhu formativních let. Pomoc proto nabízí technologičtí giganti.

„Podpora vzdělávání a rozvoj talentů je jedním z hlavních pilířů našich dobročinných aktivit v České republice. Věříme, že darovat vzdělání je tím nejlepším příspěvkem pro budoucnost Česka,“ říká Dina Mašínová, CSR manažerka české pobočky společnosti Huawei o spolupráci s neziskovou organizací Czechitas, která již sedmým rokem pomáhá zpřístupnit výuku digitálních dovedností hlavně ženám a mladým lidem. V létě Huawei podpořila vzdělávací kempy Czechitas pro dívky se zájmem o IT a začátkem října odstartoval výukový program IT pro středoškoláky.

Vzdělání pro studentky i profesionálky

O vyšší zapojení žen do oboru ICT usiluje Huawei dlouhodobě, vzdělávací aktivity společnosti tak pokrývají téměř každou věkovou skupinu. Na dívky apeluje vysokoškolský program Seeds for the Future nabízející školení od nejlepších expertů Huawei a na budování více inkluzivního prostředí se zaměřuje i Women Developers Program, jehož cílem je poskytnout ženské části populace větší prostor k dalšímu odbornému vzdělání a podporu k navrhování řešení, která pomohou utvářet technologicky vyspělejší svět.

 

„Věříme, že v digitálním věku musí být ženám poskytován dostatek příležitostí pro zapojení se do technologických oborů a zároveň umožněn otevřený přístup k oborovému vzdělání. Ženy mají ohromný talent a potenciál vést technologické inovace a naše programy jim mohou pomoci tento talent rozvíjet a objevit příležitosti, ve kterých budou moci naplno využít svého potenciálu,“ dodává Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace společnosti Huawei.

Publikováno na: