S originálními kazetami od HP se nespálíte

Ochrana životního prostředí

Výběr toneru má velký vliv na životní prostředí. Podle studie na téma recyklace spotřebních materiálů v západní Evropě provedené v roce 2018 společností InfoTrends končí téměř všechny napodobeniny tonerových kazet v komunálním odpadu.

Společnost HP umožňuje bezplatnou recyklaci použitých kazet prostřednictvím recyklačního programu HP Planet Partners. Všechny kazety vrácené pomocí programu HP Planet Partners prochází vícefázovým recyklačním procesem a žádná z nich neskončí na skládce.

Ochrana životního prostředí nespočívá jen v recyklaci. Další skutečnosti zjištěné v rámci studií o napodobeninách tonerových kazet poukazují, že mohou mít o 32 % větší uhlíkovou stopu a mohou spotřebovávat o 23 % více energie než originální produkty HP.

Věděli jste, že 100 % originálních tonerových kazet HP obsahuje recyklovaný materiál? Takovou jistotu u napodobenin tonerových kazet nemáte, může tedy docházet k plýtvání plastem. V případě používání originálních tonerů HP máte jistotu, že se stanete součástí cirkulární ekonomiky. 


Využijte bezplatnou recyklaci použitých kazet prostřednictvím recyklačního programu HP Planet Partners.


Kvalita

Svá úskalí může mít i manipulace s napodobeninami tonerových kazet. Kromě zašpinění rovněž hrozí únik tonerového prášku do tiskárny. Podle mezinárodní studie společnosti Market Strategies International z ledna 2018 až 79 % servisních techniků řeklo, že čistí minimálně 2x častěji tiskárny HP LaserJet, ve kterých se používají kazety od jiných výrobců.

Napodobeniny tonerových kazet dále nemusí splňovat kritéria kvality vzduchu v interiéru podle standardů eko značení a mohou uvolňovat zvýšené úrovně těkavých organických sloučenin – emise vzniklé při použití napodobenin kazet mohou vést u zaměstnanců a zákazníků k vyšším zdravotním rizikům.

Věděli jste, že se toner při tisku na papír zapéká při teplotách pohybujících se okolo 200 stupňů Celsia? Složení levných napodobenin tonerových kazet nemusí být v souladu s nastavením tiskárny, což může snižovat kvalitu tisku a spolehlivost.


Tiskněte s originálními tonery HP, které vám zajistí maximální kvalitu a přesnost vytištěných dokumentů.


Obezřetnost

Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, i tiskárny mohou pro firmy a ostatní uživatele představovat bezpečnostní riziko. Kvůli tomu, že jsou tiskárny zapojeny do firemního ekosystému, mohou být v případě kybernetického útoku nebezpečím i pro ostatní podniková zařízení. Lídrem v oblasti zabezpečení tiskáren je společnost HP Inc – originální tonery HP nesou unikátní čip, jenž přispívá k ochraně celého zařízení. Kromě toho, že výroba čipu probíhá v zabezpečených provozech, je upraven tak, aby nedošlo k nežádoucí úpravě, která by mohla vést např. k úniku dat z tiskárny. Takovou ochranu drtivá většina neoriginálních tonerů nenabízí a uživatelé se kvůli tomu vystavují riziku kybernetického útoku.

Věděli jste, že 48 % IT odborníků podceňuje zabezpečení tiskáren? I tiskárny jsou však připojeny k internetu a mohou se stát terčem útoku zvenčí.


Chraňte svou firmu a data před bezpečnostními riziky, jako je proniknutí škodlivého kódu do čipu kazety tiskárny.


Více důvodů, proč vždy sázet na originální spotřební materiál najdete na hp.com/toner.
Publikováno na: