Udržitelnost pro HP představuje nové příležitosti

Ambiciózní cíle společnosti HP zahrnují nulové emise uhlíku do roku 2030 v zásobovacím řetězci a do roku 2040 v celém hodnotovém řetězci, ve kterém chce do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů na 50 %. Do roku 2030 chce HP také dosáhnout 75% cirkularity pro obaly a produkty a bojovat proti odlesňování. Tyto nejkomplexnější a nejagresivnější klimatické cíle v technologickém průmyslu zdůrazňují pokrok, jakého společnost HP dosahuje pro uhlíkovou neutralitu, plně regenerativní ekonomiku, snížení své ekologické stopy a z dlouhodobého hlediska také pro posílení svého podnikání.

Opětovné používání a recyklace

Společnost HP zohledňuje udržitelnost ve všech fázích životního cyklu produktu včetně jeho vývoje, aby při jejich výrobě i při výrobě spotřebních materiálů mohli i její dodavatelé ve vyšší míře využívat recyklované materiály. HP se stala jedním z průkopníků ve využívání recyklovaných materiálů. Ve svém programu HP Planet Partners dostupném v 74 zemích světa přijímá nazpět stará zařízení a použitý spotřební materiál ke kvalifikované recyklaci. Každá tisková kazeta vrácená prostřednictvím tohoto programu se recykluje a společně s plasty z použitých plastových lahví se vzniklý materiál využije pro výrobu nových tonerových či inkoustových kazet.


Erika Lindauerová, generální ředitelka společnosti HP Inc v České republice, na Slovensku a v Maďarsku


„Připojili jsme se ke konsorciu NextWave Plastics, které vytváří první síť dodavatelských řetězců určených výhradně pro plasty, jež by jinak skončily v oceánu,“ řekla Erika Lindauerová, generální ředitelka společnosti HP Inc. v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. „Díky těmto iniciativám si HP zajišťuje dodávky použitých plastů, které se recyklují pro použití v nových výrobcích. Z nových inkoustových kazet HP nyní 82 % obsahuje 45 až 70 % recyklovaných materiálů, v závislosti na modelu.“


Snahy společnosti HP omezit plasty v oceánech přesměrovaly od roku 2016 již více než 60 milionů plastových lahví pryč od vodních toků a oceánů


Ekologicky udržitelný papír

Společnost HP nabízí pouze tiskový papír s certifikátem FSC, který dokládá, že pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů. Také rozšířila spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). Cílem je chránit a zachovat lesní oblasti a hospodařit v nich udržitelným způsobem. HP věnuje 80 milionů eur na snížení dopadu papírenské výroby na lesy. Zároveň například svými novými chytrými tiskárnami v programu HP+ kompenzuje každou vytištěnou stránku, čímž také zmírňuje dopady používání produktů HP na životní prostředí.


V roce 2016 splnila společnost HP svůj cíl nulového odlesňování pro značkový papír HP a od roku 2022 jej splní i pro papírové obaly produktů


U obalů inovuje společnost HP nejen velikost, ale také použité materiály. Ochrana zařízení před poškozením při přepravě musí být samozřejmě zachována, neznamená to však, že je nutné, aby vznikal obalový odpad. Zaměřením na chytřejší využití recyklovaných materiálů se zvyšuje míra jejich opětovného využití a recyklace. Příkladem jsou obaly z nasávané kartonáže vyráběné z běžného sběrného papíru. Tyto obaly ušetří 934 tun pěnových obalů, které by recyklovaly velmi obtížně. Nyní HP využívá snadno recyklovatelné obalové výplně z papírových vláken, které chrání produkt před poškozením při přepravě stejně dobře jako pěna. Díky tomu, že obvykle obsahují 100 % recyklovaného materiálu, jsou oproti pěně výrazně šetrnější k životnímu prostředí.

Více důvodů, proč vždy sázet na originální spotřební materiál najdete na hp.com/toner

Publikováno na: