Jak ochránit kojence a malé děti před pneumokoky?

Malé děti jsou vůči infekčním onemocněním mimořádně náchylné a je třeba je očkovat včas. „Onemocnění způsobená pneumokokem nejvíce ohrožují dvě skupiny ve společnosti, a to malé děti a seniory. Proto doporučujeme očkování především v těchto obdobích života a tyto dvě věkové skupiny mají očkování bezplatné anebo částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění., Nezanedbatelný je i pohled ‚kolektivní‘ ochrany, zde se týkající komunity rodiny – očkované vnouče nenakazí prarodiče a očkovaní prarodiče nenakazí vnouče,“ říká MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů a praktická lékařka pro děti a dorost z Plzně.

Co začíná jako zánět dutin, může vyústit v meningitidu

Pneumokok se vyskytuje na sliznici nosohltanu a úst dětí i dospělých zcela přirozeně a neznamená to, že daný jedinec je nemocný. Pneumokok je bakterie, která se šíří vzduchem kapénkami hlavně při mluvení, smíchu a kašlání. Velice snadno se tak předává v rodině nebo v širším kolektivu. „Zdrojem infekce je nemocný člověk nebo bacilonosič. Infekce se více vyskytují u dětí předškolního věku, stejně jako nosičství,“ vysvětluje pneumoložka doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D., vedoucí lékařka plicního oddělení pražské Polikliniky Budějovická, Medicon, a. s., a členka výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.

Bolestivému zánětu středouší předchází obvykle virová infekce, rýma nebo zánět Eustachovy trubice. Onemocnění vyvolané pneumokokem typicky propuká v okamžiku, kdy je imunita jedince oslabena. „Miminka reagují silným pláčem, ale nedokážou dát najevo, co ho způsobuje. U starších dětí se dá snadněji určit, odkud bolest přichází. Není-li včas zahájena léčba, pneumokoky se mohou šířit do okolí, především do prostoru sklípků spánkové kosti a dále na mozkové pleny, kde mohou způsobit jejich zánět – pneumokokovou meningitidu,“ dodává MUDr. Alena Šebková.

Letos může být pneumokok větší hrozbou 

V roce 2020 onemocnělo v ČR invazivním pneumokokovým onemocněním 247 pacientů, což je asi o polovinu méně než v roce 2019. Zemřelo 42 lidí, polovina byla ve věku nad 65 let a bohužel zemřelo i jedno malé dítě. „Ačkoliv bylo v roce 2020 o 236 případů invazivního pneumokokového onemocnění méně než v roce 2019, neznamená to, že je nyní pneumokok menší hrozbou, ba naopak. Pokles případů byl pravděpodobně způsoben situací spojenou s pandemií onemocnění covid-19 a se zavedením protiepidemických opatření včetně faktu, že se lidé méně scházeli, a tím pádem se jich i méně nakazilo,“ říká MUDr. Jana Kozáková, vedoucí centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. Z dat vyplývá, že jen 5,3 % nemocných bylo proti pneumokoku naočkováno.

I nepovinná očkování jsou důležitá

Přestože očkování proti pneumokoku nespadá do těch povinných, neznamená to, že by bylo méně důležité. Ani nepovinná očkování nejsou dle odborníků pro děti v raném věku zátěží, naopak je mohou chránit proti závažným onemocněním.

PP-PRE-CZE-0285


Publikováno na: