Pneumokok je nebezpečná bakterie. Jaké onemocnění způsobuje?

Pneumokok a meningokok jsou dvě bakterie, které mohou způsobit invazivní onemocnění, jako například pneumonii a meningitidu. Pokud jste o nich od vypuknutí pandemie koronaviru mnoho neslyšeli, je to pravděpodobně tím, že díky opatřením omezujícím šíření covidu došlo ke snížení výskytu i těchto patogenů.

Nejistá sezona 2021

Statistiky z minulého roku ukazují výrazný pokles počtu onemocnění vyvolaných těmito původci o zhruba polovinu případů. Podle odborníků by to ale neměl být důvod pro nižší obezřetnost rodičů v tomto roce. „V uplynulém roce se zdravotnictví potýkalo s atypickou situací vyvolanou pandemií, kontakty mezi lidmi byly omezené, a tím velmi pravděpodobně i šance na přenos,“ říká MUDr. Jana Kozáková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy. Dá se předpokládat, že i na letošní sezonu budou mít covidová opatření vliv. „Bylo by ale krátkozraké domnívat se, že má letos očkování proti pneumokoku nebo meningokoku nižší prioritu,“ říká MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů a praktická lékařka pro děti a dorost z Plzně.

Nejčastější příčiny invazivních bakteriálních onemocnění

Bakteriální zápal plic, zápal mozkových blan a otrava krve jsou celosvětově řazeny mezi hlavní příčiny nemocnosti a úmrtnosti všech věkových skupin. Nejvíce však skupin dětí mladších 5 let, adolescentů a seniorů starších 65 let. Nejčastějšími původci těchto bezpochyby život ohrožujících onemocnění jsou bakterie Streptococcus pneumoniae (pneumokok), Neiseria meningitidis (meningokok) a Haemophilus influenzae (hemofilus), které se normálně nacházejí v nosohltanu nebo krku zdravých lidí a přenášejí se z člověka na člověka při kašli, smíchu nebo mluvení, tedy zejména kapénkami. „Ze zmíněných je pouze očkování dětí proti hemofilovým nákazám v České republice povinné. Očkování proti pneumokoku a meningokoku spadají mezi dobrovolná. Přitom jde o bezpečné a efektivní vakcíny používané v mnoha zemích,“ zdůrazňuje MUDr. Jana Kozáková.

Proč se zaměřit na pneumokoky

Pneumokok je velmi rozšířenou bakterií, která se snadno šíří v kolektivech a může být nebezpečná. Pneumokok se nachází běžně v nosohltanu 20–40 % zdravých dětí a 5–10 % zdravých dospělých. V kolektivech se ale vyskytuje až u 60 % dětí. A právě tato bakterie je častým původcem „běžných“ respiračních infekcí, jako jsou záněty vedlejších nosních dutin anebo průdušek, ale i onemocnění závažných. „Pneumokok je u dětí nejčastějším bakteriálním původcem zánětu středního ucha, odkud se může šířit dál na mozkové pleny a způsobit zánět mozkových blan čili meningitidu. Meningitida, o které hovoříme jako o invazivním pneumokokovém onemocnění, může ohrozit dítě na životě a může způsobit trvalé následky, například hluchotu, celkové narušení psychomotorického vývoje, a bohužel patří mezi život ohrožující onemocnění,“ říká MUDr. Alena Šebková. 

Vybírat mezi očkováními je zbytečné

Ačkoliv meningokoková onemocnění nepatří mezi ty nejčastější bakteriální infekce, jejich následky mohou být rovněž devastující. Až 10 % pacientů, kteří prodělají invazivní meningokokové onemocnění, zemře, z toho polovina pacientů během 24 hodin. Vybírat mezi očkováními je tedy v tomto případě zbytečné. „Je rozumné naočkovat dítě proti oběma nebezpečným kokům, pneumokoku i meningokoku. Možnosti hrazení očkování z veřejného zdravotního pojištění existují v obou případech,“ říká MUDr. Alena Šebková. Optimální načasování jednotlivých vakcín uvádí aktuální očkovací kalendář.

PP-PRE-CZE-0295


Publikováno na: