Spoléhat se na stát nebo lékaře u nepovinného očkování nestačí

Výskyt pneumokokových infekcí je vyšší od října do května, což se kryje s chřipkovou sezonou. Můžete tedy zvážit současné očkování proti oběma nemocem. Záludnost pneumokoků spočívá v tom, že často nasedají na akutní respirační infekce. Pneumokok je dále častým původcem komunitních pneumonií čili zápalů plic získaných v běžném prostředí a dalších respiračních infekcí, které vedou k hospitalizacím seniorů. Takový zápal plic může být doprovázen celou řadou komplikací jako například postižení srdce. Nejen v případě těžkých komunitních pneumonií platí, že je snazší nemocem předcházet, než je léčit.

Praktičtí lékaři hrají klíčovou roli v proočkovanosti seniorů

Zdraví je osobní zodpovědnost každého člověka a je třeba o něj pečovat a onemocněním předcházet. Znalost možností prevence je ovšem základ. Podle průzkumu IPSOS z roku 2020 spoléhá 62 % seniorů starších 65 let na doporučení lékaře, aby zůstali zdraví. Čekáte-li na pobídku k očkování od svého praktického lékaře, nemusíte se jí dočkat. Ze strany lékařů je to znak dobré péče a vůle. Nikoliv povinnost.

Zdroj: Pexels

Vysoké povědomí o pneumonii, ale nízké povědomí o prevenci

Podle zjištění tohoto průzkumu 83 % Čechů starších 65 let ví, co pneumokoková pneumonie znamená, a polovina z nich ji vnímá jako velmi závažné onemocnění. Ale o existenci očkování proti ní ví pouze 30 % a jen devíti procentům seniorů tuto vakcínu lékař nabídl. Bakterie Streptococcus pneumoniae je přitom jedním z nejčastějších komunitních pneumonií a respiračních onemocnění, které u seniorů mnohdy vedou k hospitalizacím.

Problém je, že o bezplatném očkování ví jen málo seniorů. Z výzkumu vyplynulo, že téměř polovina lidí nad 65 let by se pravděpodobně nechala naočkovat, pokud by vakcína byla zdarma a doporučil by jim ji lékař. Stejné množství lidí uvedlo, že se nechalo naočkovat pouze vakcínami, které jim doporučil lékař.

Vysoká incidence, nízká proočkovanost, častější komplikace

S vyšším věkem se pojí fenomén slábnutí imunity, což se projevuje zvýšenou vnímavostí k infekčním chorobám. A bohužel i jejich horším průběhem. To vše může být v kombinaci s nízkou proočkovaností seniorů příčinou jejich vysoké úmrtnosti na pneumokokové infekce anebo chřipku. Proočkovanost seniorů 65+ byla v roce 2018 celkem 13,7 %.  Proočkovanost seniorů proti chřipce byla ve stejném roce 21,8 %.

Je třeba si uvědomit, že i když covid téma jiných infekcí upozadil, jeho příchodem nedošlo k jejich vymizení. Pokud by covid pomohl pochopit význam očkování dospělých i u ostatních chorob, mohlo by se podařit zabránit zbytečným úmrtím.


Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy neobsaženými ve vakcíně či jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.

PP-PRE-CZE-0308

Publikováno na: