Zdravotnictví prochází velkou změnou. Lékařka promluvila o zásadních změnách

Každá krize je příležitost 

Pandemie v posledních 2 letech urychlila digitalizaci a elektronizaci zdravotnictví závratným tempem. Rozvoj telemedicíny zapřičinil, že se léčba na dálku stala jednou z alternativ, jak pacientům pomoci, aniž by museli opouštět svůj domov. „V případě našich zdravotnických zařízení se ukázal tento směr nastolený již v roce 2019 jako extrémně výhodný. A to jak pro pacienty, tak i pro naše zaměstnance, kteří museli přecházet na jiná oddělení s jiným typem poskytované péče,” říká MUDr. Marie Marsová, MBA, 1. místopředsedkyně představenstva společnosti AGEL.  

Budoucnost zdravotnictví 

Digitalizace zdravotnictví bude zásadní téma i v letech následujících, navíc podpořené novým zákonem o elektronizaci zdravotnictví. „Našim pacientům chceme nabídnout dálkovou monitoraci kardiálních funkcí, hladin glykemie, chatovací programy, možnosti objednávání on-line do odborných ambulancí či přímé propojení s jejich ošetřujícími lékaři. A zdravotníkům například aplikaci našeho klinického informačního systému do mobilní aplikace, plánování operačních výkonů přes systém DOCTIS či propojení s informačními systémy spolupracujících lékařů v rámci daného regionu”, upřesňuje MUDr. Marie Marsová. 

Ukázalo se, že soukromá zařízení jsou pro stát naprosto zásadní složkou poskytování zdravotní péče – především díky schopnosti okamžitě reagovat na aktuální požadavky. „Díky patří především našim zaměstnancům, kteří byli nejen v počátcích, ale bohužel stále jsou přetížení péčí o pacienty.”  

Investice do laboratorní techniky 

„Blaho našich pacientů nám leželo na srdci vždy. Jsme však leadery v péči i díky zcela výjimečným investicím do laboratorní techniky – první pořízený přístroj na diagnostiku PCR COBAS za 12 milionu korun v Ostravě byl schopen významně zrychlit PCR diagnostiku v Moravskoslezském i Olomouckém kraji. Měli jsme jako první soukromé zařízení povolení od Státního zdravotního ústavu testovat SARS-Cov-2. Dodnes patříme v České republice mezi nejvýkonnější testovací laboratoře. Zavedli jsme jako první testování PCR ze slin, trvale jsme navyšovali testovací i očkovací kapacity, precizně jsme zásobovali trh léky, a především ochrannými prostředky a zdravotnickým materiálem,” uzavírá MUDr. Marie Marsová ze společností AGEL.