MUDr. Marie Marsová: Zavedli jsme jako první testování PCR ze slin

Jak byste vyhodnotila z pohledu sítě zdravotnických zařízení skupiny AGEL loňský rok? 

Uplynulé období na nás všechny kladlo enormní nároky, a přestože jsme se na epidemii připravovali předem, přesto nás její rozsah a tíže počtu pacientů v počátku překvapila. Do okresní nemocnice v Prostějově jako první nejzasaženější se soustředili pacienti celého Olomouckého kraje. V naprosté většině případů se jednalo o závažné stavy. Všechny tyto náhlé události si vyžádaly změny v zaběhnutém systému našich nemocnic. 

O jak rychlé změny se jednalo?  

Nastavení nových procesů v péči o naše pacienty bylo otázkou několika hodin, maximálně dnů. Co nás zarazilo, že se tato situace opakovala stále znovu a znovu. Nicméně se ukázalo, že soukromá zařízení jsou pro stát naprosto zásadní složkou poskytování zdravotní péče – především díky schopnosti okamžitě reagovat na aktuální požadavky.  

Jaké klady odhalila tato náročná doba? 

Prokázalo se, že jsme společností, která na první místo klade komplexní odbornou péči o naše pacienty. Jsme leadery v péči i díky zcela výjimečným investicím do laboratorní techniky – první pořízený přístroj na diagnostiku PCR COBAS za 12 milionu korun v Ostravě byl schopen významně zrychlit PCR diagnostiku v Moravskoslezském i Olomouckém kraji.  

Je pravda, že vaše laboratoře patří mezi ty nejvýkonnější? 

Měli jsme jako první soukromé zařízení povolení od Státního zdravotního ústavu testovat SARS-Cov-2. A ano, dodnes patříme v České republice mezi nejvýkonnější testovací laboratoře. Zavedli jsme jako první testování PCR ze slin, trvale jsme navyšovali testovací i očkovací kapacity, precizně jsme zásobovali trh léky, a především ochrannými prostředky a zdravotnickým materiálem.  

Kromě primární zdravotnické péče jste během roku 2021 rozvíjeli i další projekty. Které to byly? 

Rozvíjeli jsme nové kapacity zdravotní péče. Vzpomněla bych především nové Centrum jednodenní kardiologie Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, v Ostravě ve vítkovické nemocnici, rozvoj Centra bariatrické a metabolické chirurgie v Prostějově, rozvoj šternberské nemocnice, program nově otevíraných pracovišť magnetické rezonance v Prostějově, ve Valašském Meziříčí, nově otevřené urgentní příjmy ve slovenských nemocnicích – v Levicích nebo ve Zvolenu, onkologické centrum ve Komárně.  

Navíc se věnujeme i vzdělávání zdravotních sester – vedle našich škol v Ostravě a Českém Těšíně jsme otevřeli další Vyšší odbornou zdravotnickou školu v Přerově. Nemocnice Košice – Šaca se stala Nej zaměstnavatelem ve Slovenské republice.  

Jaké jsou plány ohledně rozvoje zdravotnických zařízení AGEL v České republice v následujícím roce? 

Máme připravené nové kapacity v našich nemocnicích v České i Slovenské republice s důrazem na nejčastější onemocnění naší populace – onkologii, kardiologii, ortopedii, neurologii a třeba i bariatrickou a metabolickou chirurgii. V roce následujícím by všechna naše velká zdravotnická zařízení měla mít vlastní pracoviště CT a magnetické rezonance. V České republice se připravujeme na výstavbu a modernizaci urgentních příjmů a zároveň díky dotačním titulům REACT 98 a 99 dojde k významnému zlepšení vybavení stávajících urgentních příjmů a komplexních Onkologických a Kardiologických center v Třinci Podlesí a Novém Jičíně.  

Uvědomujeme si, že nejdůležitější jsou pro nás naši zaměstnanci – proto klademe důraz na zlepšení propojení jejich osobního a pracovního života, zkvalitnění jejich vzdělávání a spokojenost v našich nemocnicích. 

Co byste popřála AGELu a jejím zaměstnancům skupiny do roku 2022? 

Víte, co bych si přála já osobně a totéž bych přála pro všechny ostatní? Vzpomínám na jaro 2020, tedy mimořádné období, kdy se krystalizoval charakter nás všech. Tehdy lékaři, sestry a všichni zdravotníci téměř ze všech oddělení nemocnic pracovali právě tam, kde bylo třeba. Pomáhali si navzájem, dokázali se semknout. A veřejnost si uvědomovala, jak jsou pro jejich zdraví a život důležití a podporovala je. Ten pocit bohužel vyprchal, je to velká škoda. Zkusme ten pocit navrátit zpět! 

Dovolte mi, abych všem svým kolegům v našich nemocnicích a ambulancích za jejich nasazení nejen v roce letošním poděkovala. Uvědomujeme si, že nejdůležitější jsou pro nás naši zaměstnanci – proto klademe důraz na zlepšení propojení jejich osobního a pracovního života, zkvalitnění jejich vzdělávání a spokojenost v našich nemocnicích.  

Všem přeji především pevné zdraví, spokojenost v osobním i pracovním životě. A všem přeji, aby měli ve své blízkosti ty, které mají rádi. Aby každý den rádi přicházeli do své ambulance nebo nemocnice, a potom se těšili opět za svými blízkými. Nic na světe není důležitější.