Dial Telecom, jeden ze čtyř největších vlastníků optických sítí v Česku, je nyní Quantcom

Novou značku a vizuální identitu bude provázet marketingová kampaň napříč médii. Další novinkou také je, že Quantcom v rámci své strategie vyčlení veškeré služby pro domácnosti do dceřiné společnosti Pe3ny Net. Obchodní a dodavatelské vztahy s ostatními klienty tyto změny nijak neovlivní. 

 Kdo je Quantcom? 

Dial Telecom / Quantcom provozuje síť čítající asi 4700 kilometrů optických vláken. Součástí této infrastruktury je středoevropská páteřní síť napříč celou Českou republikou, propojující Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo a Rakousko. Tato síť dále navazuje na optické metropolitní sítě, které společnost vlastní v Praze, Brně a krajských městech. Jde tak o nejkratší možné spojení koncových zákazníků v České republice s významnými telekomunikačními uzly.

Společnost tak patří v tuzemsku do čtveřice největších vlastníků optické infrastruktury - spolu s firmami Cetin, T-Mobile a Vodafone. Co se týče zprostředkování datových toků procházejících přes Českou republiku je dokonce hráčem číslo jedna.  

„Naše síť je vlastně taková infrastrukturní řeka, přes kterou do České republiky přicházejí se svými službami naši zahraniční partneři, například největší internetové a technologické firmy světa. A díky optickým sítím ve městech připojujeme další tisíce firemních zákazníků. Pro ty vlastně neexistuje kratší a smysluplnější cesta, jak obejít nástavby a přeprodeje,” říká Tomáš Strašák, člen představenstva a obchodní ředitel.

Quantcom a.s.

Proč Dial Telecom mění název? 

Tomáš Strašák k tomu říká: „Chceme se odpoutat od minulosti, kdy jsme měli různá zaměření. Chceme, abychom byli snáze identifikovatelní, abychom říkali už názvem, že poskytujeme služby v telekomunikacích a jsme profesionálové. Název Dial Telecom dnes už tuto funkci neplní, protože “dial” je v angličtině “vytáčet.” To odkazuje k dávným počátkům naší firmy a “vytáčený internet” je dnes spíš už jen pro pamětníky,” vysvětluje obchodní ředitel. 

Výhodou služeb Quantcomu je, že se zaměřuje výhradně na firemní zákazníky (B2B). Ty umisťuje převážně na vlastní optickou síť a má tak kontrolu nad celou strukturou připojení a jeho kvalitou. Výhodou optické sítě obecně je její takřka neomezená kapacita a stabilita, neboť nepodléhá vlivu prostředí, počasí ani rušení. 

„Firemnímu zákazníkovi nabízíme konzultaci, technickou podporu a flexibilitu, která u ostatních není běžná. A to proto, že máme procesy nastavené právě jen pro tento typ zákazníků. Nemáme například mobilní zákazníky, a proto jsme schopni se zákazníkovi okamžitě věnovat a jeho záležitosti řešit. Firmy, které obsluhují masový trh, mají vlastně konflikt zájmů při prioritizaci odstraňování problémů,” upozorňuje Strašák.