Povodí Nilu si v posledních letech získává popularitu. Lidé sem jezdí z nejrůznějších důvodů

V posledních letech si navíc Nil začíná získávat stále větší popularitu v oblasti cestovního ruchu. Na trase mezi zmíněným Asuánem a městem Luxor se totiž nacházejí ty nejznámější a nejvýznamnější pozůstatky egyptské historie. Nejpohodlnější přesun z jednoho místa na další je na palubě výletních lodí a právě spojení komfortního ubytování na lodi s poznáváním starověké historie láká stále více českých cestovatelů. „Poznávací zájezdy Plavby po Nilu jsme do naší nabídky zařadili koncem roku 2021 a zájem klientů nás velice příjemně překvapil,“ potvrzuje Lenka Pátek, obchodní ředitelka cestovní kanceláře Blue Style.

Luxor – muzeum pod širým nebem

Do města, které se nachází na místě starověkého Vesetu, ročně zavítají tisíce turistů, aby zde mohli obdivovat pozůstatky starobylé egyptské civilizace. Hlavní dominantou města Luxor, někdy přezdívaného jako „největší muzeum světa pod otevřeným nebem“, je chrámový komplex Karnak, který byl budován nepřetržitě po dobu téměř 2 000 let. Monument, kde se můžete projít po těch stejných kamenech, po kterých chodili před tisíci lety kněží a faraoni starého Egypta, vám dává možnost zažít onu slavnou dobu doslova na vlastní kůži. Karnak dodnes okouzluje návštěvníky z celého světa a jeho brány, nádvoří, sály, nesčetné sloupy, sochy a obelisk tvoří největší chrámový komplex starého Egypta.

Koncem loňského roku se veřejnosti znovuotevřela také alej sfing, téměř tříkilometrová historická cesta lemovaná stovkami soch, která spojuje Karnak s dalším chrámovým komplexem Luxor. Ten je stejně jako první jmenovaný zasvěcen thébské trojici bohů Amonovi, Mut a Chonsovi. Faraon Amenhotep III. zde začal s výstavbou svatyně a sloupového nádvoří, které je k vidění dodnes. Zbylé stavby má na svědomí Ramses II., za jehož vlády se zde vybudovaly monumentální obelisky nebo obří pylon, tedy mohutná vstupní brána. Grandiózní je také 25metrový obelisk. V minulosti byste tu našli obelisky hned dva, avšak jeden byl věnován Francii a dnes stojí na pařížském náměstí Place de la Concorde. Nejen samotné město Luxor, ale i jeho blízké okolí nabízí spoustu historických skvostů. Během poznávacího zájezdu navštívíte nedaleké Údolí králů, kde budete mít možnost nahlédnout do hrobek egyptských faraónů, ve kterých se i po tisíce let dochovaly původní nástěnné malby. 

Zastávka v Edfu

Z Luxoru se do Edfu dostanete po zhruba 70 kilometrech plavby proti proudu řeky. V historii patřilo toto město k nejvýznamnějším v Egyptě, leželo totiž na důležité karavanní stezce z Núbie. Významu a prosperitě města odpovídala i velkolepost místního chrámu. Tato stavba, zasvěcená bohu Horovi, je dodnes jednou z nejkrásnějších a nejzachovalejších v celém Egyptě. I způsob, jakým se sem dostanete, je velmi autentický. V přístavišti pro vás bude připravena drožka, která vás k chrámu dopraví. „Cesta, která vede skrz město, je skutečným zážitkem a pro ty, kdo nemají zkušenost s místním dopravním provozem, může být tento zážitek i lehce adrenalinový. Rozhodně ale stojí za to,“ popisuje Lenka Pátek z CK Blue Style.

Chrámy postavené dvakrát

Dvojice chrámů je zřejmě nejkrásnější z celého Egypta. Stojí v archeologické lokalitě Abú Simbel na břehu Asuánské přehrady, přibližně 400 km jižně od Luxoru a 900 km od Káhiry. Ojedinělý architektonický úkaz, jehož návštěvu byste během poznávacího zájezdu rozhodně neměli vynechat. Původně je Ramses II. nechal vytesat do strmé pískovcové skály na břehu Nilu. Větší z obou chrámů nechal zasvětit bohům Amenreovi, Ptahovi, Raharachtejovi a sobě samému, jakožto vtělení boha Hóra. Menší chrám pak své ženě Nefertari a bohyni Hator.

Při stavbě Asuánské přehrady odborníci nejen z UNESCO museli nechat chrámy rozřezat do obrovité skládanky, aby byly o 68 m výše a o 180 m dále opět sestaveny. Práce na jejich přemístění trvala tři roky. Veškeré úpravy byly dokončeny roku 1968. Naštěstí, neboť původní návrh byl nechat chrámy zaplavit! Nad celým chrámem byla vytvořena železobetonová kopule, která byla pokryta zeminou a kamením. Místo tak působí jako přirozený skalní pahorek. 

Plavba po Nilu je cesta do historie, cesta, která vás ohromí a vtáhne přímo do staroegyptského příběhu. Na Nilu ochutnáte autentická jídla egyptské kuchyně, a především poznáte místní lidi, kteří vás s radostí přivítají a pohostí. A nebuďte překvapeni, když na vás místní promluví česky, vyrostli v harmonii s turisty ze všech koutů světa, umí mluvit téměř všemi jazyky“ říká Lenka Pátek, obchodní ředitelka cestovní kanceláře Blue Style 


Publikováno na: