Podle statistických údajů každý rok na celém světě přibude 100 milionů autovraků

Podle statistických údajů každý rok na celém světě přibude 100 milionů autovraků. V České republice jsou to potom desetitisíce nepojízdných vozidel.

I ta ale mohou sloužit dál. A to díky skutečně ekologické likvidaci, kdy se jednotlivé materiály pomocí moderních systémů roztřídí a slouží dál v různých odvětvích.

A kdo to opravdu umí?

Česká rodinná firma Recycling - kovové odpady a.s. má provozovny v mnoha městech ve východních Čechách. Nyní navíc garantuje pět tisíc korun za každý kompletní autovrak dodaný na provozovnu.

Jak recyklace autovraku probíhá?

V prví fázi probíhá přejímka autovraku, tedy kontrola úplnosti autovraku, ověření VIN kódu, demontáž státní poznávací značky, vystavení protokolu o přijetí autovraku.

„Před samotnou recyklací veškerá přebraná vozidla prochází ekologickou likvidací. Při tomto procesu dojde k odsátí a vypuštění všech nebezpečných látek, jako jsou oleje, pohonné látky a provozní kapaliny, pomocí odsávací linky s účinností až 98 %,“ říká Roman Filip, generální ředitel firmy Recycling - kovové odpady. Dojde k demontáži autobaterie, pneumatik případně katalyzátoru. K dalšímu využití jsou odmontovány recyklovatelné části automobilu – plasty a sklo. Takto připravený autovrak je následně zpracován na velkokapacitním mlýně-šrédru. „Na tomto zařízení, které vlastníme jako jedna z mála firem v České republice, dojde k celkovému rozdrcení vozidla,“ dodává Roman Filip.

Rozdrcený materiál se dále separuje na různé frakce na separační a dotříďovací lince s účinností více než 95 %. Díky tomu se materiály z vysloužilých aut mohou dál využívat v mnoha různých odvětvích.

Úcta k životnímu prostředí i k naší ekonomice

„Pokud využijete služeb firmy Recycling - kovové odpady, budete mít jistotu, že vrak bude zlikvidovaný ekologicky, že nebude nelegálně vyvezen a nebude dále přeprodáván k jiným účelům,“ vysvětluje generální ředitel společnosti. Podle rakouských statistik 3,4 až 4,7 milionů autovraků je každoročně nelegálně vyváženo z Evropské unie. V těchto případech se nedá počítat s tím, že by byly ekologicky zpracovány a dopad na životní prostředí je enormní. Zároveň to znamená, že Evropská unie tímto přichází každoročně o více než čtyři miliony tun hodnotných surovin.