Planetu zamořuje 100 milionů autovraků ročně. Co s tím?

Studie Generálního ředitelství pro vnitřní politiku EU poukazuje na skutečnost, že i přes přísnou legislativu je dnes značné množství autovraků nelegálně vyváženo z Evropské Unie zejména do Afriky a do zemí Středního Východu. Důvodem je další zisk z takového nezákonného prodeje. 

Jaká je situace v České republice?

Zákon uvádí, že každý, kdo se v České republice zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Takových zařízení je v ČR registrováno přes 550. To ale bohužel ještě nezaručuje, že všechna tato zařízení dokážou autovrak zlikvidovat skutečně maximálně ekologicky. Tato zařízení stále častěji využívají sofistikovanější marketingové nástroje pro získávání zákazníků. Avšak jen několik málo společností v naší zemi skutečně disponuje technologiemi pro maximálně ekologické zpracování autovraků. Absolutní špičkou v ČR je v tomto oboru společnost Recycling – kovové odpady a.s. patřící do českého rodinného holdingu RKO GROUP.

Likvidace autovraku správně

Pokud si chcete být skutečně jisti, že se váš autovrak nestane předmětem nelegálního obchodu a že bude zpracován s maximální péčí o životní prostředí, nechte ho zlikvidovat u firmy Recycling – kovové odpady a.s., tedy u přímého zpracovatele, který disponuje profesionální ekologickou technologií na zpracování autovraků, a navíc je rodinnou a českou firmou. Je důležité si uvědomit, že autovrak se skládá z mnoha různorodých materiálů, které při nesprávné likvidaci či manipulaci značně zatěžují životní prostředí.

Od roku 2015 jsou členské státy EU povinny splnit míru opětovného použití a recyklace autovraku, která činí nejméně 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za jeden kalendářní rok. Díky technologiím a know-how, které společnost Recycling – kovové odpady a.s. využívá, je tato společnost nejen schopná této povinnosti dostát, ale i ji splnit ve vyšší míře. Společnost Recycling – kovové odpady a.s. je schopna recyklovat a využít více než 95 % surovin z každého autovraku.

Ekologicky neznamená zadarmo

Dnešní ekonomická situace není jednoduchá. Proto je aktuální nabídka výše zmíněné společnosti více než lákavá. Pokud dodáte kompletní autovrak včetně baterie a katalyzátoru na jednu z mnoha určených provozoven firmy Recycling – kovové odpady a.s., máte garanci minimální ceny 5 000 Kč. Tato nabídka je dnes na trhu naprosto výjimečná.

Co nás čeká?

Průměrné stáří autovraku určeného k likvidaci je v ČR více než 20 let, zatímco v jiných vyspělejších zemích je to kolem 12 let. Z důvodu nedostatku nových aut na trhu roste podíl ojetých automobilů. V roce 2021 vzrostl tento podíl vůči předchozímu roku o více než 23 %. Svaz dovozců automobilů varuje, že více než polovina ojetin dovezených ze zahraničí je starší deseti let. Počet autovraků v budoucnosti značně poroste. To je třeba si uvědomovat. Zodpovědnost vůči životnímu prostředí máme každý ve svých rukou.