Fidelity International: Šachová rošáda, rizika stagflace se zvyšují

Současný zásah do růstu a celkové důvěry bude pravděpodobně významný, ale jeho rozsah a trvání jsou nejisté. Nejvíce ohroženým regionem je Evropa, kde je velmi pravděpodobná přinejmenším mírná recese. Spojené státy jsou sice prozatím relativně izolovány, ale ani ony nejsou imunní, zejména vůči inflačním dopadům války.

1.    Časová osa války na Ukrajině ovlivní hospodářské výsledky

Válka na Ukrajině již způsobila značné hospodářské škody a bude i nadále ovlivňovat krátkodobý výhled světových ekonomik, zejména evropských. Mezitím již byly zmařeny veškeré naděje na pokles cen energií a dodavatelské řetězce byly narušeny. Tyto faktory budou společně nadále tlumit růst a vytvářet tlak na stoupání již tak vysoké inflace.

FI se domnívá, že trh ještě neodráží celou škálu možných výsledků, které zahrnují extrémní rizika na levém i pravém konci. Zastávají pružnost a využívání zajištění tam, kde je to vhodné.

2.    Návrat „Volckerismu“

Druhým hlavním tématem pro trhy v nadcházejících měsících, ale i roce, je výzva, které čelí centrální banky při hlídání inflace. Ve Spojených státech se Federální rezervní systém odvolává na postoj bývalého předsedy Volckera, který zkrotil inflaci v 80. letech, když na březnovém zasedání FOMC inicioval změnu. FI se domnívá, že růstový šok vyvolaný válkou a potřeba udržet záporné reálné sazby povedou do poloviny roku k holubičímu obratu.

To vše by mohlo pro riziková aktiva na rozvinutých trzích znamenat náročné druhé čtvrtletí. Pravděpodobnost stagflace je vysoká, přičemž základním scénářem je recese v Evropě.

3.    Podmínky podporují lepší výkonnost Číny, ovšem nejsme v roce 2008

Čína by mohla sloužit jako užitečný diverzifikátor. Tento region je geograficky i ekonomicky vzdálen od konfliktu, těží z možností dalšího měnového a fiskálního uvolňování a nabízí atraktivnější výchozí ocenění.

Cíle čínské politiky jsou zaměřeny na snižování zadluženosti, reformu sektoru nemovitostí a udržitelný růst. V tomto ohledu se její výhled nyní jeví méně jednoznačný než během globální finanční krize v roce 2008.

Investiční dopady podle tříd aktiv:

Multi Asset – Vzhledem ke krátkodobé nejistotě ohledně globálního růstu má FI nyní podváženou pozici jak v úvěrech, tak v akciích. „Vzhledem k pravděpodobnosti recese v Evropě jsme obzvláště opatrní u evropských akcií a EURA. U USD očekáváme, že úrokový diferenciál podpoří dolar, protože Fed se nadále soustředí na inflaci, a jeho defenzivní charakteristiky poskytují v případě zhoršení podmínek jeho ochranu,“ říká Andrew McCaffery, globální investiční ředitel pro správu aktiv ve společnosti Fidelity International.

Akcie – Vzhledem k rostoucím geopolitickým a stagflačním rizikům je nejlepší zaměřit se na vysoce kvalitní společnosti spíše než výběr odvětví. Společnosti s cenovou silou a schopností chránit marže by v tomto prostředí měly dosahovat relativně dobrých výsledků. Akcie by měly být nyní stále solidním zdrojem příjmů, když se rozvahy po nejhorší pandemii napravily.

Pevný výnos – Stagflace představuje výzvu, ale v rámci pevného výnosu existují oblasti, které zřejmě budou lépe chráněny před rostoucími sazbami a zpomalujícím se růstem.

Soukromé trhy – Přímý dopad války na portfolia FI se zatím ukázal jako omezený, protože díky odolnosti trhů nedošlo k dramatickým cenovým pohybům. Nicméně rozsáhlé a často nepřímé narušení dodavatelského řetězce v důsledku války tak vytváří období pro pečlivé aktivní investování a výběr úvěrů. Nyní se FI zaměřuje na společnosti, které dokážou odolat dalšímu tlaku na marži a na cashflow.

Nemovitosti – Hlavním rizikem pro nemovitosti je nyní pomalejší hospodářský růst. „Trhy reagují na krizi pomalu, a proto jsme opatrní. Sledujeme, zda se nezvyšuje riziko u našich stávajících nájemců, a pečlivě zkoumáme všechny nové nájemce,“ hodnotí situaci Andrew McCaffery. Obavy vzbuzuje i stagflace. Nemovitostem se obvykle daří dobře v krátkých obdobích inflace, ale méně už v delších obdobích stagflace.

Rizika stagflace se zvýšila, neboť válka na Ukrajině narušila trajektorii globálního růstu, zejména v Evropě. Konflikt také zesílil inflační tlaky, což vytváří větší výzvy. „Od začátku roku 2022 snižujeme riziko a zaměřujeme se na regiony, sektory a třídy aktiv, které poskytují ochranu a výnos ve vysoce nejistém prostředí zpomalujícího se růstu a rostoucí inflace,“ uzavírá Andrew McCaffery.