Ceny datového připojení mírně porostou, zejména kvůli nákladům na energie, říká Jiří Kutílek z Quantcomu

Quantcom patří spolu s firmami jako Cetin či T-Mobile mezi největší vlastníky optiky v Česku. Provozuje nejen takzvané páteřní sítě, běžící napříč naším územím, ale staví a provozuje vysokorychlostní optickou infrastrukturu ve městech, kde k ní připojuje firmy. 

Jiří Kutílek, který se v Quantcomu o koncové firemní zákazníky stará, v rozhovoru říká, že většina klientů dnes už běžně vyžaduje připojení s garantovanými parametry a vysokou úrovní záloh a zabezpečení. Ale roste poptávka i po speciálních bezpečnostních řešeních, která umí jen optika: například po vyhrazených vysokokapacitních linkách mimo internet, které firmám slouží pro zálohování a kopírování velkého množství dat mezi jednotlivými datovými úložišti.

Jak byste popsal skupiny zákazníků, které se na Quantcom obracejí?

Největší skupinou jsou středně velké firmy s několika desítkami zaměstnanců. Mají své vlastní IT oddělení a potřebují garantovanou službu od 100 Mbps do 1 Gbps.

Další skupinou zákazníků jsou velké, například technologické firmy, společnosti z oblasti e-commerce nebo podniky s větším počtem poboček. Ty potřebují někoho, kdo jim dodá komplexní balíček služeb. Zpravidla také vyžadují složitější řešení a individuálnější přístup. 

Připojujeme ale samozřejmě i malé kanceláře, které potřebují pouze stabilní internet.

Quantcom se zaměřuje výhradně na firemní zákazníky, na rozdíl od jiných operátorů, kteří obsluhují i rezidenční segment. Má to pro vás smysl i do budoucnosti? Neutíkají vám takto příležitosti ze strany domácností? 

Na služby primárně pro firmy jsme se zaměřovali od počátku. V minulosti jsme občas přibírali například i bytové domy a rezidentním zákazníkům jsme poskytovali úplně stejný servis jako firemním. Ale ukázalo se, že to není efektivní. Míra podpory, kterou vyžadují firmy, je přece jen násobně vyšší, než jakou potřebují domácnosti. Například help desk dostupný 24 hodin denně firmy potřebují, pro ostatní není nutný. Od letošního roku jsme proto veškeré služby pro rezidenční segment vyčlenili do naší divize Pe3ny Net.

V čem má firemní zákazník jiné požadavky na podporu než domácnost? Přece i od domácího internetu zákazníci dnes vyžadují stabilitu a kvalitní servis.

Jsme přesvědčeni, že firmám tak můžeme poskytnout lepší podporu. Můžeme například vyřešit jejich speciální požadavky na konfiguraci služeb, provést různé změny v jejich nastavení. A můžeme vyhovět těmto požadavkům velmi rychle. To se dělá snáze, když máte jednotky tisíc firemních zákazníků, než když navíc ještě obsluhujete desítky tisíc domácností.

Co dnes firmy chtějí, když řeší své připojení k internetu? Na co kladou důraz?

Požadavky zákazníků jsou různé. Největší část z nich vyžaduje standardizovanou službu s garantovanými parametry na linkách vyhrazených jen pro sebe, dost často také s různou úrovní zálohy. Ale stále víc a víc se objevují i požadavky po různých speciálních řešeních šitých přesně na míru.

Například? 

Pro jeden velký tuzemský e-shop spravujeme propojení mezi pobočkami po vlastní virtuální síti, zcela mimo prostředí internetu. Taková řešení jsou často možná jen díky optice. Například služba, které říkáme Lambda – jde o vyhrazení určité vlnové délky v optické síti a propojení dvou bodů s velmi vysokou datovou kapacitou. Jedná se o připojení, které není nijak ovlivněno prostředím internetu a používá se například pro zálohování a replikaci velkého množství dat mezi různými úložišti. Tato úložiště firmy mají na odlišných místech hlavně kvůli bezpečnosti.

Zákazník může být někdy zklamaný, že deklarovaná rychlost připojení u některých operátorů neodpovídá realitě. Vidíte problém v reálných rychlostech datového připojení?  

Se startem technologie DSL někdy před více než patnácti lety přišlo velké nafukování rychlostí. Je pravda, že nabídka u některých dodavatelů neodpovídá realitě. Někteří operátoři nabízejí domácnostem připojení 1 Gbps, ale ve skutečnosti je to jen marketing. Vzhledem k většímu počtu připojení na stejnou linku může jednotlivý zákazník takových rychlostí dosáhnout jen tehdy, když současně linku nevyužívá nikdo jiný. Myslím si, že zejména v segmentu domácností jsou zákazníci špatně informováni o reálných rychlostech nabízeného připojení. Touto cestou my jsme nikdy nešli. My nabízíme garantovanou rychlost. A snažíme se zákazníka přimět, aby srovnával to, co je srovnatelné. 

Zajímá dnes zákazníka vůbec, kdo je jeho operátor a na jaké technologii mu internet běží? Není to dnes spíš tak, že všichni poskytovatelé pevného internetu mají podobnou úroveň služeb a rozhodování zákazníka je jen o ceně? 

Naší výhodou je optická síť i to, že optice opravdu rozumíme. Například v Praze a Brně ji máme už téměř všude. V porovnání s ostatními operátory umíme nabídnout podstatně větší flexibilitu. Víme z trhu, že našim konkurentům často trvá třeba měsíc, než žadateli o připojení předloží nabídku. My ji uděláme během několika hodin a službu umíme do týdne nainstalovat. Výhodou Quantcomu vůči velkým korporátním rivalům je, že umíme službu v rámci možností přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Datové služby se nejen komoditizují, ale i balíčkují. Většina operátorů pevné připojení nabízí v rámci balíčků s mobilními tarify a podobně. Neměl by Quantcom jít stejnou cestou? Neztrácíte tak zákazníky? 

Pokud se zákazník rozhoduje pouze podle ceny a chce mít mobilní i datové služby u jednoho operátora, je to jeho volba. My se snažíme cílit na zákazníky, kteří požadují vyšší kvalitu, odbornost a lepší úroveň komunikace. Řada firem ale je na datovém připojení životně závislá – často je kvalitní připojení středobodem jejich byznysu. Pokud taková firma má erudovaného a zodpovědného IT manažera, který oboru rozumí, výhody kvalitní zákaznické podpory pro něj převažují nad cenou.  

Velké téma je nyní nástup 5G, mobilní technologie, která umožní řádově rychlejší bezdrátový internet než stávající technologie. Obáváte se, že 5G vám sebere část byznysu?

Reálný dopad 5G se teprve ukáže. Bude záležet na kapacitě základnových stanic. My z praxe víme, že služby jako LTE fungují dobře do té doby, než je například na dálnici zácpa a všichni ti uživatelé síť v daném místě přetíží. Většina našich zákazníků potřebuje pevné připojení, které na mobilní síti půjde nahradit jen obtížně.

Quantcom také poskytuje služby státním institucím. Jak vypadá situace tam? 

V roce 2011 jsme napadli u antimonopolního úřadu telekomunikační tendr veřejné správy. Šlo o soutěž na veškeré hlasové a datové služby pro státní úřady. V té době nebylo výjimkou, aby úřad platil za připojení 100 Mbps i 130 000 korun měsíčně. Antimonopolní úřad nám tehdy dal za pravdu a rozhodl, že jsme byli vyloučeni neoprávněně. Tak jsme se dostali o rok později do soutěže pro ministerstvo financí a ukázalo se, že jsme jim během tří měsíců uměli postavit kompletní službu a ještě jim ušetřit miliony korun. Nakonec byla Česká pošta, která měla tyto projekty na starost, nucena přizvat do tendrů další operátory. Ze služby za 130 000 korun měsíčně byla rázem úplně stejná služba za 5000 korun měsíčně. Tak trochu naší zásluhou šly tyto služby z extrému nesmyslně vysokých cen do extrému velmi nízkých cen, zejména proto, že se následně začalo tendrovat aukcemi a pouze na cenu. 

Jak se podle vás budou vyvíjet ceny pro datové připojení firem?

Je dost pravděpodobné, že ceny služeb mírně porostou. I my totiž musíme přihlížet k inflaci a vyšším nákladům zejména na energie. Například v datovém centru, ve kterém máme umístěny technologie, stoupla cena za elektřinu během čtyř měsíců skoro šestinásobně. Bude se také hodně řešit téma bezpečnosti, zejména ve světle současné geopolitické situace. 

Firmy nejvíce řeší DDoS útoky a ochranu proti nim. Může jim v tom pomoci poskytovatel připojení? 

Zajímá to hlavně klienty, kteří pracují s citlivými daty, nebo ty, kteří s těmito útoky v minulosti už měli nějakou zkušenost. Tito klienti si za ochranu před DDoS rádi připlatí. Máme velmi drahý systém, který je považován za špičku na trhu a je velmi efektivní. Je to ale služba, která je dražší, stojí několik tisíc korun měsíčně. Nyní zjišťujeme, že je prostor tuto službu více rozsegmentovat a zpřístupnit ji tak i menším zákazníkům, kteří třeba nepotřebují úplně ten nejvyšší stupeň ochrany.