Hračky, které pomáhají rodičům a dětem rozvíjet emoční inteligenci, To musíte vidět

Děti vyrůstají obklopené těmito očekáváními – postupně si osvojují myšlenku, že existují typy oblečení či hraček, ale i způsoby chování nebo lidské činnosti, které jsou určeny pouze pro dívky, nebo pouze pro chlapce. Tyto rigidní stereotypy se tak nakonec stanou součástí jejich světonázoru, což může vést k internalizovaným pocitům nedostatečnosti nebo odporu.

Co je to toxická maskulinita?

Soubor stereotypních očekávání, které od útlého dětství klademe na chlapce a později i muže, se často označuje jako toxická maskulinita. Za tímto spojením se skrývá představa, že muž musí být tvrdý a bez emocí, pod jejímž vlivem chlapci často vyrůstají. Tento ve společnosti hluboce zakořeněný obraz „správného muže“ je v konečném důsledku nesmírně škodlivý nejen pro chlapce samotné, ale i pro jejich současné i budoucí rodiny a společnost jako takovou.

Toxická maskulinita je jednou z hlavních příčin mnoha forem sexismu, násilí a neléčených psychických problémů chlapců a mužů, kteří často ze strachu, že by mohli být vnímáni jako slabí, nedokáží vyhledat pomoc nebo projevit vlastní emoce. Chlapci dlouhodobě vystavení toxické maskulinitě se často naučí frustraci řešit vztekem či násilím, protože promluvit si s někým o svých emocích vnímají jako nepřijatelný projev slabosti.

Jak to vyřešit? Naučte své syny pracovat s emocemi

Machistické chování je často spojováno s dominancí a představou „alfa samce“. Tyto postoje mohou vytvářet pocit oprávněnosti k majetku, tělu, času a pozornosti druhých lidí. Klíčem k udržení toxických machistických postojů na uzdě je naučit se přijímat odmítnutí a respektovat přání druhých lidí.

Chlapci by měli být povzbuzováni k tomu, aby své emoce nepotlačovali, měli by se učit je přijímat a konstruktivně vyjadřovat. Tuto schopnost nazýváme emoční inteligencí.

Pomohou hračky

Na trhu jsou dostupné hračky, které pomáhají rodičům a dětem rozvíjet emoční inteligenci. Osvědčenou pomůckou jsou Emušáci. Sada Ferda a jeho mouchy je kombinací plyšových hraček a interaktivní knihy příběhů, ve které rodiče najdou tipy na to, jak o emocích mluvit, a aktivity či hry na rozvoj emoční inteligence. Jsou vhodné pro chlapce i dívky od 4 let.