Společnost Scio pro rozvoj emoční inteligence u dětí vyvinula Emušáky. Co to je?

Proč je EQ důležitá?

Daniel Goleman, harvardský psycholog a autor bestselleru Emoční inteligence, rozlišuje čtyři hlavní oblasti EQ. Sebeuvědomění, tedy schopnost naladit se na vlastní emoce. Ta nám umožňuje poznat, co a proč cítíme a jak tyto pocity pomáhají nebo škodí tomu, čeho se snažíme dosáhnout. Sebeovládání je schopnost udržet rušivé emoce a impulzy pod kontrolou. Tato dovednost je zásadní pro vedoucí pracovníky, zejména v krizových situacích. Sociální povědomí označuje přesnost při čtení a interpretaci emocí druhých lidí, často prostřednictvím neverbálních signálů. Umožňuje pozorně naslouchat a efektivně komunikovat, což přináší schopnost navázat vztah s mnoha různými typy lidí. Řízení vztahů je pak soubor interpersonálních dovedností, které umožňují jednat tak, aby člověk ostatní motivoval i inspiroval a zároveň s nimi udržoval důležité vztahy.

Nejlépe je začít v dětství

Emoční inteligenci lze rozvíjet v každém věku, ideální ale je začít v co nejmladším věku. Společnost Scio proto pro rozvoj emoční inteligence u dětí vyvinula Emušáky. Jde o sady plyšových hraček s knihami, které obsahují příběhy pro děti a tipy pro rodiče. Sady vznikly ve spolupráci pedagogů, dětských psychologů a rodičů s dětmi.

S dítětem si můžete číst pohádky, jejichž hrdiny jsou plyšové hračky a jejich kamarádi. Na okraji každé stránky jsou pro vás připraveny otázky a náměty, o čem si s dítětem dál povídat. Pokud si rádi hrajete, jsou v knize připraveny aktivity a scénky, ve kterých si s dětmi nacvičíte zvládání konkrétních emocí v bezpečném prostředí, třeba s plyšovou hračkou jako pomocníkem. Plyšové hračky pomáhají tomu, aby si děti dokázaly složitý svět emocí lépe představit, konkretizovat.

Série Emušáci se skládá ze dvou typů sad s názvy Ferda a jeho mouchy a Pája a bleší cirkus. Mouchy žabáka Ferdy pomáhají dětem i rodičům pracovat se základními emocemi – hněvem, strachem, osamocením, důvěrou, žárlivostí, zvědavostí, smutkem a radostí. Sada Pája a bleší cirkus se věnuje tématu příchodu mladšího sourozence do rodiny. V příbězích opičích sourozenců se objevují čtyři základní role, které starší děti (nejen) v této situaci ovlivňují – strašpytlík, parťák, příšerka a nevšímalka.