Znáte nejdůležitější antioxidant v lidském těle? Možná jej máte nedostatek

Lidský organismus je na glutathionu závislý, bez něj by naše buňky podléhaly oxidačním reakcím, nedokázali bychom se bránit vůči bakteriím, virům, rakovinným buňkám a naše játra by přemohly toxiny. Nedostatek glutathionu má za následek větší sklon k onemocněním, především k nemocem spojeným se stářím či sníženou imunitou. 

Každá buňka našeho těla se neustále stará o to, aby měla dostatek glutathionu, aby byla připravena na stres, únavu i pohybovou aktivitu, protože tehdy se glutathion rychle spotřebovává. Jeho hladina také více klesá spolu se zvyšujícím se věkem. Glutathion má v lidském těle tři hlavní úlohy, působí jako nejsilnější antioxidant, posiluje naši imunitu a má zásadní vliv při detoxikačních procesech v organismu, především v našich játrech.

Zlatý antioxidant

Glutathion jako „zlatý“ antioxidant má zásadní roli při udržování dalších antioxidantů v aktivní formě. Platí to například i pro vitamin C. Při snížených hladinách vitaminu C je třeba, aby ve zvýšené míře byla recyklována oxidovaná neaktivní forma vitaminu C na formu aktivní. Při této recyklační reakci má zásadní roli právě glutathion. Stejnou funkci má glutathion např. i pro antioxidační působení vitamínů E nebo D a selenu.

Velký pomocník pro naši imunitu

Hlavním úkolem imunitního systému je rozpoznat, přitahovat a likvidovat bakterie i viry. Když je v těle dostatek glutathionu, má imunita svou roli usnadněnou. Organismus produkuje více bílých krvinek, které jsou první odezvou proti potencionální nákaze. Pokud má tedy naše tělo dostatek glutathionu, stoupá i imunitní aktivita buněk.

Nejnovější klinické studie (Baylor College of Medicine) poukazují na nízké hladiny glutathionu po prodělání onemocnění Covid-19. Nedostatek glutathionu může vést k selhání imunitního systému a učinit koncové orgány zranitelnými vůči poškození oxidativním stresem (A Khanfar). Velmi často se setkáváme s příznaky postcovidového syndromu jako jsou zvýšená únava, opakující se nachlazení, dušnost a zadýchávání se, bolest hlavy, nespavost či padání vlasů. To jsou právě projevy oslabeného imunitního systému po prodělané nemoci, nezřídka pak i po samotném očkování proti nemoci Covid-19.

Účinná detoxikace

Náš organizmus je zaplaven čím dál větším množstvím toxinů z vnějšího i vnitřního prostředí. Na to musí reagovat naše detoxikační aktivita, a to především játra, jakožto hlavní detoxikační orgán. Játra také oplývají největší zásobou glutathionu. Detoxikace v játrech probíhá ve dvou krocích a zásadní role glutathionu je jeho navázání na silně toxický metabolický meziprodukt a jeho vyloučení z těla ven. Využití a doplňování glutathionu je klíčové pro hladký průběh celkové detoxikace v játrech.