Investice do udržitelných společností spojují ohleduplnost a zisk, podle expertů je čeká dobrá budoucnost

Společnosti, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí a zároveň společensky odpovědné, lze hodnotit a vybírat pomocí kvantifikovatelných kritérií ESG. Udržitelné investice jsou pak takové, u kterých očekáváme jak finanční zisk, tak pozitivní vliv na společnost a životní prostředí. Právě na ně se zaměřuje Generali Fond živé planety, který zahrnuje firmy specializované na ochranu klimatu, obnovitelné zdroje energie nebo třeba řešení rostoucí poptávky po pitné vodě.

Vhodný čas pro udržitelné investice

Podle odborníků čeká společnosti s pozitivním přístupem ke změně životního prostředí silný růst, a to z mnoha důvodů. Zájem o udržitelná řešení roste u zákazníků i firem, stále větší je například poptávka po ekologicky vyrobených produktech nebo po zboží z recyklovaných materiálů. Výhodné proto mohou být investice do společností zaměřených na recyklaci či upcyklaci – neboli přeměňování nepotřebného materiálu v nové produkty vyšší kvality.

Rostoucí zájem o udržitelnost ostatně ukázal i březnový průzkum Generali Lví podíl, podle kterého považuje ESG kritéria při výběru investic za velmi důležité už čtvrtina lidí. S rostoucí výhodností tohoto způsobu investování se dá očekávat, že to bude brzy ještě více.

„Společnosti řídící se udržitelnými principy navíc čekají v budoucnosti lepší finanční výsledky. Nová legislativa v Česku i v Evropě totiž klade na životní prostředí stále větší důraz. Rostoucí počet firem začíná více řešit environmentální a sociální záležitosti, například svoji uhlíkovou stopu. Do budoucna mají velkou výhodu ty, které se již chovají zodpovědně a mají jasně stanovené cíle, které si mohou investoři transparentně prohlédnout a vyhodnotit, zda jsou proveditelné a představují významný přínos,“ vysvětluje Marco Marinucci, portfolio manažer Generali Fondu živé planety společnosti Generali Investments CEE.

Energie pro živou planetu

V současnosti stoupá poptávka po alternativních zdrojích energie, kterou navíc dále posiluje aktuální energetická krize. Využití obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny bylo na vzestupu již v minulých letech, ale zájem o ně je nyní obzvláště vysoký kvůli cenám energií i obavám o jejich dostupnost. 

Obnovitelné zdroje energie v sobě spojují udržitelnost a soběstačnost, a proto na ně sází stále více domácností, firem i států. Velice výhodné tak mohou být investice do společností zaměřených na výrobu elektřiny z udržitelných zdrojů i do výrobců udržitelných elektráren a dalších energetických zařízení.  

Příkladem takových společností je například výrobce větrných turbín Vestas, nebo společnost Verbund provozující v Německu a Rakousku zejména vodní elektrárny. Obě společnosti patří mezi přední součásti portfolia Generali Fondu živé planety, který kromě toho zahrnuje i společnosti zaměřené na vývoj nových materiálů, biopotraviny či třeba recyklaci.

Významné zastoupení má ve fondu společnost Republic Services Inc, lídr v oblasti recyklace v USA. Ta pomáhá vracet do oběhu využitelné materiály, k jejich svozu navíc využívá elektromobily a vozidla na CNG. V roce 2021 zaznamenala společnost rekordní ekonomické výsledky a pozitivní je i její výhled do budoucna. A to i proto, že do roku 2030 firma plánuje zvýšit podíl recyklovaného odpadu o dalších 40 % a o polovinu zvýšit množství využitelného bioplynu.

„Jsme přesvědčeni, že nové a stále se vyvíjející prostředí přinese investorům vyšší transparentnost. Díky tomu budou moci činit lépe informovaná rozhodnutí s ohledem na své preference v oblasti udržitelnosti. Produkty, které kombinují dobré výsledky se zapojením do nových trendů, jako např. Generali Fond živé planety a Generali Fond udržitelného růstu, budou v příštích letech stále oblíbenou volbou pro investory,“ uzavírá Marinucci.