V jakém věku je nejlepší zapsat dítě na angličtinu?

(Ne)cizí jazyk

Malé dítě je schopno naučit se jakýkoli jazyk bez posuzování, zda se jedná o cizí nebo rodný jazyk. V případě osob z bilingvních rodin probíhá výuka dvou jazyků souběžně. V mnoha rodinách se však mluví pouze jedním jazykem, takže dítě nemá přirozenou možnost učit se dva jazyky současně.

Řešením je pak využít jazykový kurz, např. vedený metodou Teddy Eddie, kde se dítě jazyk učí prostřednictvím hry. Samozřejmě že by váš mrňousek mohl poslouchat texty v angličtině v domácím prostředí, uvědomte si však, že posíláním mrňousků na hodiny s lektorem, které se konají v pevně stanovených časech, jim pomáháme rozvíjet návyk kontaktu s angličtinou. Kontakt s cizím jazykem je také šancí vybudovat u dětí pozitivní asociace související s výukou a maličké děti navíc budou takový kurz považovat za příležitost, jak trávit příjemné chvíle.

Během výuky mají děti neustálou podporu lektora. (Zdroj: Edu Bears)

Nejlepší čas pro první hodiny angličtiny

Každé dítě je jiné, i když v podstatě platí, že do prvního kurzu cizího jazyka je vhodné zapsat prcka již ve věku dvou let. Ptáte se proč? Právě od tohoto momentu až do věku šesti let se v mozku dítěte objevuje nejvíce synaptických spojení. Kurz, který je založen na neustálém opakování materiálu, např. ten, který je vedený metodou Teddy Eddie, má větší šanci na zakódování nového jazyka v dlouhodobé paměti.

Malé děti si navíc ani nevšimnou, že právě získávají nové znalosti. Výukové hodiny vnímají spíše jako setkání s ostatními dětmi, během kterého si budou hrát. Anglický jazyk se zde objeví mimochodem a ony se ho nevědomky naučí.

Aby mohly efektivně komunikovat, často pro vyjádření svých potřeb mezi sebou míchají dva jazyky – rodný a cizí. Což není chyba, ale jen jedna z dalších fází získávání jazykových dovedností.


Děti společně řeší úkoly prostřednictvím her a zábavy. (Zdroj: Edu Bears)


Dobrý způsob, jak socializovat dítě

Kurz angličtiny je dobrým tréninkem před nástupem do mateřské školy. Dítě pak může zažít, jak vypadají skutečné hodiny, a má možnost socializace s ostatními dětmi.

Výuka cizího jazyka v raném věku je jako investice. Děti, které od útlého věku měly kontakt s anglickým jazykem, nemají ve školním věku problémy s jeho dalším učením. Proto je vhodné dbát na rozvoj znalostí anglického jazyka již od útlého věku.