Finance potřebují vést rychle. Jak na to?

Ke změnám dochází neustále ve všech oblastech života

Změna, kterou vidíme ve finančních týmech, je za poslední 2–3 roky rychlejší a větší než během mnoha předchozích desetiletí. Proč? Řada významných globálních událostí otřásla mnoha organizacemi až do morku kostí. 


Rostoucí tempo změn

Navzdory těmto změnám je mnoho organizací při správě svých kritických finančních procesů stále závislých na několika starších nástrojích pro řízení podnikového výkonu (CPM) nebo dokonce na tabulkových procesorech. Tyto starší nástroje mohou způsobit řadu problémů s časovým zpožděním a nákladnými integracemi. Nemluvě o tom, že takové nástroje mají obvykle příliš mnoho manuálních řešení. Čistým dopadem je neschopnost uzavřít účetní knihy v rozumném časovém rámci a potenciálně něco ještě problematičtějšího – dělat výhledová rozhodnutí bez včasných a přesných údajů. Řešením je automatizace - sjednocení procesu finanční uzávěrky a reportingu zajišťuje rychlejší dodání finančních, provozních a udržitelných/ESG výsledků managementu pro urychlené rozhodování. Umožňuje také rychlejší poskytování výsledků externím zainteresovaným stranám než dříve.

Finance potřebují vést rychle

Tempo změn vede k explozi v počtu projektů finanční transformace. Většina finančních lídrů si skutečně uvědomuje, že nemohou nadále reagovat se včerejší technologií. Naléhavě potřebují pokročit kupředu a urychlit výkon svých organizací. Aby však finanční týmy skutečně rychle vedly, musí překonat složitost odpojených nástrojů CPM a procesů finančního uzavření. Ještě důležitější je, že finanční týmy musí také najít způsoby, jak se posunout za hranice tradičního cyklu finanční uzávěrky na konci měsíce.

Inteligentní finanční platforma OneStream

Proč se OneStream liší od připojených finančních řešení? Jedinečně sjednocuje všechny základní procesy CPM – jako je finanční uzavření a konsolidace, plánování, reporting, analytika a kvalita finančních dat – pro přední světové podniky. Mít všechny tyto procesy na jedné platformě výrazně zjednodušuje uživatelskou zkušenost a technologické prostředí.