Řešení CPM pro střední a velké podniky je zásadní investicí

Význam CPM ve finanční transformaci stále roste

Mnozí z vás si možná pamatují na konsolidaci menších specializovaných prodejců před téměř 15 lety, kdy OutlookSoft, Cartesis, Hyperion, Cognos a TM1, abychom jmenovali alespoň některé, pohltili dnešní mega-dodavatelé – SAP, Oracle a IBM.

Existuje přirozený tlak ze strany dodavatelů, aby směřovali pozornost k úplnému plánování podnikových zdrojů (ERP), řízení lidského kapitálu (HCM), zkušenostem zákazníků a/nebo příležitostem dodavatelského řetězce s cílem zvýšit příjmy a zajistit více ty větší obchody. S tím je ale problém. Někdy tento přístup ředí hodnotu CPM, což rozhodně není ideální.

Snížení důrazu na CPM snižuje finanční transformaci

Odstranění důrazu na CPM má nakonec negativní efekt. Výsledek? Zředění finanční transformace. Konkrétně se ukázalo, že se zhroutily hranice mezi podniky ERP a CPM v důsledku přerozdělení investic mimo poskytování skutečných inovací. 

K ‚řízení‘ organizace se nejlépe používají transakční systémy, jako je ERP

V globální organizaci může být přítomen libovolný počet těchto systémů a mohou pocházet od více dodavatelů.

Zatímco tento termín poprvé použila v 90. letech 20. století skupina Gartner, systémy ERP mají ve skutečnosti hluboké kořeny ve zpracovatelském průmyslu a jejich historii lze vysledovat až do 60. let 20. století. V té době výrobci potřebovali lepší způsob správy, sledování a kontroly zásob.

Dnes je ERP obecně označována jako kategorie softwaru pro řízení podniku – a obvykle jako sada integrovaných aplikací –, kterou může organizace používat ke sběru, ukládání, správě a interpretaci dat z mnoha obchodních aktivit. Zde je několik příkladů obchodních aktivit, které ERP systémy pomáhají automatizovat a sledovat:

CPM systémy řídí podnikání

Systémy CPM v zásadě monitorují výkon v celém podniku s klíčovým cílem v centru všeho: zlepšit výkon podniku. Systém CPM integruje a analyzuje data z mnoha zdrojů, včetně aplikací napříč organizací, jako jsou front-office, systémy elektronického obchodování, back-office, datové sklady a externí zdroje dat. Zde je několik klíčových procesů správy podporovaných CPM:

CPM nové generace

OneStream vstoupil na trh CPM, aby nabídl něco úplně jiného než fragmentované systémy CPM získané a vyvinuté mega-dodavateli. S cílem nabídnout něco lepšího – jedinou jednotnou platformu, která spojí všechny klíčové procesy CPM a analýzy na jednom místě.

Síla platformy OneStream posouvá organizace na zcela novou úroveň CPM, na úrovni, kde mohou přejít od pouhého prohlížení klíčových dat a stavů na konci měsíce k příjmu týdenních nebo dokonce denních signálů a prodleně na ně reagovat.

S OneStreamem nejsou nutné vícenásobné integrace až do zdrojových systémů pro realizaci každého procesu CPM. Intuitivní pracovní postup zajišťuje, že data jsou z ERP načtena pouze jednou a poté jsou okamžitě dostupná v jakémkoli požadovaném procesu, jako je plánování či finanční konsolidace.

To je důvod, proč se už více než 700 firem rozhodlo přejít z několika starších produktů CPM na platformu Intelligent Finance OneStream.

Řešení CPM pro střední a velké podniky je zásadní investicí

Taková investice zajišťuje efektivní správu. CPM poskytuje klíčové informace a reporty týkající se nejen výkonnosti podniku, ale také toho, jak efektivně volit a přijímat správná rozhodnutí. Jinými slovy, CPM doplňuje a integruje se s transakčními systémy, jako jsou ERP, které jsou klíčem k řízení podniku – tedy opírají se o vzájemnou spolupráci obojího.