Slaďte výkaznictví ESG s finančním výkaznictvím

ESG Reporting v popředí zájmu

Otázka udržitelnosti ve společnosti vedla ke zrození ESG reportingu, který se týká zveřejňování dat pokrývajících operace společnosti ve třech oblastech: environmentální, sociální a corporate governance. Poskytuje investorům, zákazníkům a širším zainteresovaným stranám přehled o dopadech podnikání v těchto třech oblastech.

CFO a finanční týmy zvyšují svou pozornost

Zatímco tisíce organizací po celém světě již podávají zprávy o ESG a udržitelnosti, sběr dat a podávání zpráv často zajišťují týmy udržitelnosti, HR nebo jiné skupiny. Finanční ředitelé a finanční týmy však zbystřily. Proč? Protože tento typ výkaznictví přechází z dobrovolného na povinné, bude vyžadovat stejnou úroveň řízení, kontroly, přesnosti a auditovatelnosti jako účetní výkaznictví.

Co s tím?

Na trhu je k dispozici rostoucí počet účelových nástrojů ESG/Sustainability pro podávání zpráv, které mohou nahradit různé tabulky. A přestože tyto nástroje mohou poskytnout danou hodnotu, vytvářejí tím zároveň proces shromažďování, konsolidace a vykazování dat, který je oddělený od procesu finančního výkaznictví. A pokud je třeba metriky ESG vykazovat spolu s finančními metrikami, nebylo by lepší, kdyby tato data byla shromažďována ve stejném systému a zpracovávána jako finanční data?

Platforma OneStream se o to postará

OneStream Software poskytuje jednotnou platformu SmartCPM™, která zjednodušuje a sjednocuje finanční konsolidaci, plánování, výkaznictví, analýzu a kvalitu finančních údajů. OneStream snižuje riziko a komplexitu datových integrací, validací a rekonciliací mezi mnoha různými produkty, aplikacemi či moduly, čímž odsouvá ostatní neintegrovaná CPM řešení do minulosti.

Více informací najdete na webu https://onestreamsoftware.com/.