Řízení kvality finančních dat by mělo být základem každého systému CPM. Proč?

Rostoucí zájem o řízení kvality finančních dat

Organizace si nyní uvědomují, že FDQM je zásadní. Proč? Finanční týmy musí zajistit nejen to, že je finanční výkaznictví přesné, ale také to, že všechna výhledová data a pokyny jsou plně podporovány „kvalitními“ skutečnými výsledky.

Nedostatek schopností pro integraci dat vytváří řadu problémů. Zde je pár z nich:

Jaké je řešení?

Plně integrovaná platforma CPM/EPM s FDQM ve svém jádru je pro organizace zásadní pro efektivní transformaci napříč financemi a obory podnikání. Všechna finanční a provozní data musí být jasně viditelná a snadno dostupná. Klíčové finanční procesy by měly být automatizovány. Použití jediného rozhraní znamená, že podnik může využívat svá klíčová finanční a provozní data s plnou integrací do všech ERP a dalších systémů.

Proč OneStream?

Pevné základy OneStream v aréně FDQM umožňují bezkonkurenční flexibilitu a přehled o procesu načítání a integrace dat. Řízení kvality finančních dat společnosti OneStream není modul nebo samostatný produkt, ale je základní součástí jednotné platformy OneStream.

OneStream nabízí přímou integraci s libovolnými otevřenými GL/ERP nebo jinými zdrojovými systémy a poskytují následující výhody: