Význam CPM ve finanční transformaci stále roste

ERP systémy řídí podnikání

K ‚řízení‘ organizace se nejlépe používají transakční systémy, jako je ERP. V globální organizaci může být přítomen libovolný počet těchto systémů a mohou pocházet od více dodavatelů.

ERP je obecně označována jako kategorie softwaru pro řízení podniku – a obvykle sada integrovaných aplikací –, kterou může organizace používat ke shromažďování, ukládání, správě a interpretaci dat z mnoha obchodních aktivit. Zde je několik příkladů obchodních aktivit, které ERP systémy pomáhají automatizovat a sledovat:

CPM poskytuje agilitu a viditelnost

Řešení CPM nebo EPM je vrstvou správy nad všemi transakčními systémy. Software CPM poskytuje úroveň agility a viditelnosti, která je nyní kritická pro každou organizaci, která chce úspěšně zvládat složitosti růstu a změn. Díky účinné vrstvě správy mohou organizace upgradovat nebo nahradit základní systémy ERP/GL. A lze to provést bez narušení kritických procesů řízení, jako je plánování a výkaznictví, během přechodného období.

Systémy CPM totiž monitorují výkon v celém podniku s hlavním cílem v centru všeho: zlepšit výkon podniku. Systém CPM integruje a analyzuje data z mnoha zdrojů, včetně aplikací v celé organizaci, jako jsou front-office, systémy elektronického obchodování, back-office, datové sklady a externí zdroje dat. 

Zde je několik klíčových procesů správy podporovaných CPM:

OneStream je pro podniky ta správná volba

Pokud jde o CPM nebo ERP, opuštění CPM pro systém ERP není skvělým krokem pro žádnou střední až velkou organizaci. Řešení CPM je zásadní investicí – takovou, která zajišťuje efektivní správu. Řešení CPM poskytují klíčové informace a reporty týkající se nejen výkonnosti podniku, ale také toho, jak efektivně řídit a přijímat správná rozhodnutí. 

Prostřednictvím jednotné aplikace OneStream je nyní k dispozici přímé propojení mezi realitou a rozpočtem!