5 klíčových faktorů pro efektivní rozšířené plánování a analýzu (xP&A)

1. Jednotná, rozšiřitelná platforma

Jádrem efektivní strategie xP&A je sladění operačních plánů s finančními prognózami a výkonností prostřednictvím jednotné, rozšiřitelné platformy a datového modelu.

Řešení ‚Connected‘ Finance s daty rozptýlenými po fragmentovaných souborech, systémech a kostkách nemohou efektivně sjednotit plánování. Taková data jsou z definice „spojená“, nikoli jednotná.

Procesy plánování proto musí být sjednocený prostřednictvím jediné celopodnikové platformy, která prostupuje napříč provozními a finančními funkcemi. 

2. Vestavěná kvalita finančních dat

Vysoce kvalitní a přesné manažerské výkazy jsou zásadní pro to, aby mohly finanční týmy a obchodní partneři získávat poznatky a řídit klíčová rozhodnutí, která zvyšují výkon.

Pro podporu strategií xP&A vyžadují organizace platformu s vestavěnými schopnostmi pro kontrolu, potvrzování, certifikaci a zamykání dat, aby byla zajištěna úplná důvěra v kvalitu dat a procesy. Dosažení takových schopností začíná efektivní integrací dat, která zajistí včasnost a přesnost finančních a provozních výsledků.

3. Vestavěná finanční inteligence

Vestavěná finanční inteligence urychluje proces implementace, snižuje náklady a zajišťuje přesnost výsledků, které řešení přináší. U některých propojených plánovacích řešení musí být finanční inteligence vybudována během procesu implementace. Tento proces obvykle vede ke složitějším a delším a nákladnějším implementacím.

4. Finanční signalizace

Finanční signalizace umožňuje týmům FP&A využít finanční zpravodajství v jádru organizačních měsíčních finančních procesů (např. hierarchie, dimenzionalita), a poté je kombinovat s rychlejšími finančními transakcemi a provozními daty z různých zdrojů. 

Díky této schopnosti mohou finanční týmy a klíčoví obchodní partneři začít analyzovat signály, jako je rychlost objednávek nebo kontrolovatelné náklady, na týdenní nebo dokonce denní bázi, aby porovnali tempo těchto klíčových metrik a KPI v porovnání s jejich prognózami.

5. Automatická umělá inteligence (AI)

Bez ohledu na to, kde se organizace nachází na cestě finanční transformace, je důležité zvážit umělou inteligenci (AI) jako součást efektivní strategie xP&A. Ať se vám to líbí nebo ne, strojové učení (ML) a další podmnožiny umělé inteligence tu zůstanou jako nástroje, které zvyšují přesnost předpovědí a umožní nepřetržité modelování scénářů v současném prostředí rostoucí složitosti a tempa změn.

Finanční transformace podniku je s OneStream hračka

OneStream Software poskytuje jednotnou platformu SmartCPM™, která zjednodušuje a sjednocuje finanční konsolidaci, plánování, výkaznictví, analýzu a kvalitu finančních údajů. OneStream snižuje riziko a komplexitu datových integrací, validací a rekonciliací mezi mnoha různými produkty, aplikacemi či moduly, čímž odsouvá ostatní neintegrovaná CPM řešení do minulosti.

Více informací naleznete na webu https://onestreamsoftware.com/.