Události posledních let zastihly většinu společností nepřipravenou

Plánování a předpovídání v postpandemickém světě

Aby bylo možné posoudit přínos plánování, rozpočtování a prognózování v budoucnosti, provedl BARC (Business Application Research Center) v květnu a červnu 2021 průzkum mezi více než 400 vedoucími pracovníky v oblasti IT, financí a linií podnikání. Jeho cílem bylo dozvědět se více o jejich plánování, predikcích a opatřeních, které přijímají, aby dosáhly svých cílů.


1. Ve stále dynamičtějším světě je předvídatelnost událostí nízká

V průzkumu se 89 procent dotázaných společností domnívá, že předvídatelnost důležitých událostí, které významně ovlivňují jejich vlastní podnikání, je nízká nebo téměř nulová. Dnes čtyři z deseti společností aktualizují své prognózy alespoň jednou měsíčně, u lídrů je to dokonce více než šest z deseti. Toto časté a rychlé předpovídání prostě není možné s tabulkovými procesory a staršími technologiemi. I proto jsou vyžadovány moderní softwarové nástroje.

2. Význam plánování pro agilní podnikové řízení v důsledku pandemie vzrostl

V průzkumu BARC 65 % společností uvedlo zvýšené úsilí v důsledku pandemie. Jedním z důvodů byla potřeba mnoha revizí kvůli výrazně změněným epidemiologickým opatřením. V důsledku toho se investice do těchto oblastí na rozdíl od mnoha jiných oblastí spíše rozšířily, než snížily.

3. Současné výzvy v plánování a prognózování existují téměř v každé společnosti

Podle 95 % respondentů průzkumu BARC trvá plánování a prognózování příliš dlouho, svazuje je příliš mnoho zdrojů. Časté prognózy vyžadují vysoce kvalitní soubor dat, který je pravidelně zásobován aktuálními daty z interních a externích zdrojů. 

4. Moderní software poskytuje lepší integraci a silnější automatizaci

Zásadní pákou jsou lepší softwary pro zlepšení plánování a prognózování. Za hlavní oblast investic byla označena zlepšená technická integrace finančních a provozních plánů (54 %), následovaná silnější automatizací správy dat mezi ERP systémy a plánovacími systémy (50 %).

5. Provozní dílčí plány a sofistikované simulace poskytují přímo použitelné výsledky

Rozšíření plánování, které je často velmi finančně orientované, o operativní dílčí plány je podle BARC jedním z nejdůležitějších témat plánování a prognózování. 

6. Užší spolupráce a větší kompetence urychlují procesy a zvyšují kvalitu

Zatímco moderní technologie mohou mít jednoznačně pozitivní dopad na plánování a prognózování, k dosažení požadovaných výsledků jsou zapotřebí také organizační úpravy. Podle průzkumu BARC  50 % společností investovalo do poskytování lepší dokumentace a pomoci pro plánovače

Jaká jsou tedy doporučení? 

⦁ Identifikujte, to co v procesech plýtvá vaším časem a najděte řešení

⦁ Vyhodnoťte náklady a přínosy plánování a prognózování.

⦁ Automatizujte předpovědi a projekce pomocí prediktivních metod (např. statistických metod) 

⦁ Přemýšlejte nad rámec financí. Začleňte klíčové provozní dílčí plány do vašeho obchodního modelu.

Modernizujte svůj software, pokud jste tak ještě neučinili.


Publikováno na: