Platforma OneStream spojuje všechny klíčové procesy CPM a analýzy na jednom místě

Rozdíl mezi CPM a ERP

ERP systémy pomáhají organizacím „řídit“ jejich podnikání na každodenní bázi. To znamená přijímání objednávek, výroba produktů, jejich distribuce, fakturace a inkasa, nákupy a platby, odepisování dlouhodobého majetku a obecné účetnictví.

Procesy a software CPM jako doplněk k systémům ERP pomáhají organizacím „řídit“ podnikání. Primární úlohou CPM je pomáhat organizacím propojit jejich podnikovou strategii a cíle s jejich plány a prováděním v nepřetržitém cyklu řízení.

6 kroků v cyklu CPM

Stanovení cílů – firemní obchodní strategie obvykle obsahují soubor strategických cílů a záměrů. Ty by mohly být kvantifikovány ve formě cílených příjmů nebo růstu výnosů, ROI (návratnosti investic), podílu na trhu, spokojenosti a udržení zákazníků, uhlíkových emisí, udržení zaměstnanců, diverzity zaměstnanců, incidentů pracovní síly a mnoha dalších.

Modelování – modelování scénářů je důležitým krokem při převodu firemních cílů a záměrů na obchodní modely. Je to nezbytný nástroj pro pochopení klíčových obchodních faktorů, jako je to, co pohání růst tržeb. Díky pochopení a flexibilitě klíčových obchodních faktorů mohou manažerské týmy vytvořit strategický finanční plán na 3 až 5 let s více scénáři, které pak lze převést do ročních rozpočtů a provozních plánů.

Plánování – plánování je kritickým krokem pro převedení podnikové obchodní strategie do realizace. Prostřednictvím ročního provozního plánu nebo procesu sestavování rozpočtu jsou podnikové krátkodobé cíle a cíle sděleny v celé organizaci, aby byl proces zahájen. 

Konsolidace – finanční výsledky je třeba pravidelně shromažďovat a konsolidovat, aby se vytvořil obraz finanční výkonnosti. Tento proces obvykle probíhá měsíčně a zahrnuje převod měn, mezipodnikové eliminace, alokace, účtování částečného vlastnictví a vykazování v souladu s účetními standardy.

Reporting – ruku v ruce s konsolidací jde reportování finančních a provozních výsledků interním a externím zainteresovaným stranám. To přichází v různých formách, včetně finančních výkazů a regulačních dokumentů, knih správní rady a výkazů managementu.

Analýza – analýza finančních a provozních výsledků zahrnuje porovnání skutečných výsledků s původním rozpočtem nebo nejnovější prognózou a pochopení příčin podstatných odchylek. Zahrnuje také porovnávání výsledků běžného období s předchozími obdobími a provádění analýzy trendů, stejně jako porovnávání výnosů a zisků napříč produktovými řadami, divizemi, zákaznickými segmenty, kanály a dalšími aspekty podnikání.


Pro podporu CPM je k dispozici několik technologických alternativ

A to včetně tabulek, bodových aplikací nebo sjednocených softwarových řešení CPM. Díky jednotným softwarovým řešením CPM uživatelé tráví méně času přesunem a porovnáváním dat a správou softwarových aplikací a více času analýzou přidané hodnoty podniku a podporou efektivnějšího strategického rozhodování v rámci celého podniku. 

S takovou jednotnou platformou, která spojí všechny klíčové procesy CPM a analýzy na jednom místě, přichází OneStream. Obsahuje více než 50 řešení, aplikací a programů, které podporují jakýkoli proces spojení s podnikovým a finančním řízením.BDO a OneStream

BDO je americká firma poskytující poskytující auditorské, daňové a poradenské služby, která obsluhuje klienty prostřednictvím globální sítě více než 80 000 lidí pracujících v 1 591 pobočkách ve 162 zemích. 

BDO používala několik aplikací na plánovací, reportovací a analytické procesy. Ty ale vyžadovaly ruční přesuny dat a s rostoucím objemem dat vedly k problémům se stabilitou, dostupností a údržbou

Tým BDO vedený finanční ředitelkou Lynn Calhounovou zvažoval několik alternativ pro změnu a nakonec zvolili OneStream. „Potřebovali jsme strukturovat nový systém tak, aby mohl růst a růst s námi a stát se spolehlivým nástrojem, který bychom mohli použít ke kombinaci dat z více zdrojů a poskytují hodnotu našim koncovým uživatelům.“ Prostřednictvím jednotné aplikace OneStream je nyní k dispozici přímé propojení mezi realitou a rozpočtem – bez nutnosti převodu dat mezi různými systémy pro analýzu. 


Publikováno na: