5 benefitů sladění výkaznictví ESG s finančním výkaznictvím

ESG Reporting v popředí zájmu

Otázka udržitelnosti ve společnosti vedla ke zrození ESG reportingu, který se týká strategie a reálných vykazovaných dopadů, aktivit a operací firem ve třech oblastech: environmentální, sociální a corporate governance. Poskytuje investorům, zákazníkům a širším zainteresovaným stranám přehled o dopadech podnikání v těchto třech oblastech.

CFO a finanční týmy zvyšují svou pozornost

Zatímco tisíce organizací po celém světě již poskytují reporting o ESG a udržitelnosti, sběr dat, zpracování indikátorů či zpráv často zajišťují týmy udržitelnosti, HR, marketing nebo jiné skupiny. Finanční ředitelé a finanční týmy však zbystřily. Proč? V důsledku toho, že tento typ výkaznictví přechází z dobrovolného na povinné, bude vyžadovat stejnou úroveň řízení, kontroly, přesnosti a auditovatelnosti jako finanční výkaznictví.

Co s tím?

Na trhu je k dispozici zvyšující se počet specifických nástrojů ESG/Sustainability pro tento typ reportingu, které mohou nahradit různé tabulky. A přestože tyto nástroje mohou v do jisté míry zajistit základní požadavky na tento typ reportingu, vytvářejí tím zároveň nový proces shromažďování, kalkulace, konsolidace a vykazování dat, který je výrazně oddělený od nástrojů a procesu finančního výkaznictví. Vyhledem k tomu, že je třeba metriky ESG vykazovat spolu či ve vazbě na finanční metriky, nebylo by lepší, kdyby tato data byla shromažďována ve stejném systému a zpracovávána jako finanční data?

Pět výhod sladění výkaznictví ESG s finančním výkaznictvím

ESG a reporting udržitelnosti rychle přechází z dobrovolného na povinný proces. Finanční ředitelé a finanční týmy musí společnými silami zajistit přesnost a integritu ESG a podávání zpráv o udržitelnosti různým zainteresovaným stranám. Sladění výkaznictví ESG s procesem a nástrojem finančního výkaznictví může organizacím přinést několik zásadních výhod.

Mezi tyto výhody patří:Platforma OneStream se o to postará

OneStream Software poskytuje jednotnou platformu SmartCPM™, která zjednodušuje a sjednocuje finanční konsolidaci, plánování, výkaznictví, analýzu a kvalitu finančních údajů. OneStream snižuje riziko a komplexitu datových integrací, validací a rekonciliací mezi mnoha různými produkty, aplikacemi či moduly, čímž odsouvá ostatní neintegrovaná CPM řešení do minulosti.

OneStream platforma nabízí plně integrované řešení, které zajišťuje zpracování finančního reportingu, konsolidace či plánování včetně řešení pro ESG reporting a umožňuje tak dosáhnout výrazné zlepšení, zefektivnění a unifikaci finančního i ESG reportingu na jediné aplikační platformě.

Více informací najdete na webu https://onestreamsoftware.com/ či kontaktujte svého českého implementačního partnera SIMPLEBEEZ s.r.o.


Inteligentní finanční platforma OneStream


Publikováno na: