Angličtina pro děti – individuálně nebo ve skupinách?

OČEKÁVÁNÍ VS. REALITA 

Aby byl kurz pro dítě efektivní, musí být dobře promyšlený. Výsledků se nedočkáme, pokud se naše dítě bude učit podle náhodně vybraných materiálů, nebude opakovat, fixovat a hluboce zpracovávat naučený obsah. Dobrý kurz znamená také přístup k multimediálním nástrojům vyvinutým pro konkrétní program, tedy jednoduše řečeno: pro atraktivní domácí úkoly. Příkladem takového nástroje je aplikace Playground, která je součástí Výukové sady, jež je součástí metody Teddy Eddie. 

LEKTOR POD DOHLEDEM

Nezapomínejme také, že v jazykové škole je lektor pravidelně hodnocen metodikem, který mu radí, jak zdokonalovat své dovednosti, aby ti nejmenší žáci dosahovali nejlepších výsledků. Během individuálních hodin neexistuje žádný dohled a rodič, který nemusí být nutně odborníkem na jazyk a výuku, nemůže posoudit, zda jsou použité techniky účinné a v souladu s moderní glotodidaktikou.

TICHÉ OBDOBÍ

Pokud mluvíme o nejmenších či prostě jen nesmělých dětech, není neobvyklé, že velmi často mívají tzv. tiché období (angl. silent period), kdy ještě nemluví cizím jazykem. V případě individuálních hodin to znamená, že o žádném učení nemůže být řeč. V případě skupinového kurzu, kterým je například Teddy Eddie, dítě, které je stále v místnosti, poslouchá své vrstevníky a pasivně si tak osvojuje velké množství slovní zásoby a struktur.

UČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM POHYBU A ZÁBAVY

Doučování je také velmi často místem, kde jsou děti „připoutány k židlím“, a nezapomínejme, že několikaleté dítě není na dlouhodobé sezení připraveno ani psychicky, ani fyzicky. Potřebuje pohyb, změnu a učí se metodou reakce celým tělem (angl. TPR – Total Physical Response). Tím, že dítě nepracuje ve skupině, přichází také o další důležitý aspekt výuky, a to osvojování jazyka hrou.

POKROKY DÍTĚTE

Bez vrstevníků je také obtížné najít referenční bod a určit, zda k nárůstu znalostí našeho dítěte dochází správným tempem. Zde je snadné přehlédnout, že si malý žák nevede tak dobře, jak by měl, a neprolamuje další překážky na cestě k plynulému mluvení.


Publikováno na: