Hluk v hodinách znamená pro děti chaos? Ne vždy!

Emoce, zábava a něha

My – rozumní a seriózní dospělí – vnímáme svět racionalizovaným způsobem, nejčastěji v podobě myšlenek a slov. A přece děti vnímají svět úplně jinak než dospělí, zejména v prvních letech svého života, tedy právě tehdy, když přicházejí na hodiny s nezbedným medvídkem Eddiem. Jinak, tedy jak? Pro děti představuje svět především emoce, zábavu a něhu! V tomto kontextu je zábava klíčem ke stimulaci intelektuálního a emočního vývoje. Teprve pak je jejich mozek schopen efektivně se soustředit na prováděný úkol, na vaše gesta a slova, která napodobují, a navíc si je zapamatují mnohem lépe, než když je poučujeme nebo jim něco nařizujeme.


Pohybová zábava je pro děti přirozená a zajistí, že se jim výuka pojí s něčím příjemným. Source: Edu Bears


Jazykové hry s medvídkem Teddy Eddie

Teď už vidíte, v čem spočívá hodnota zábavy v metodě Teddy Eddie? Až příště přijdete vyzvednout své dítě po hodinách a uslyšíte radostné pozdvižení, nebo dokonce hluk ve třídě – buďte klidní! Dějí se skvělé věci – vaše dítě si právě osvojuje angličtinu tím nejpřirozenějším a jemu nejbližším způsobem, tedy hrou. Zábava sama o sobě vzbuzuje pozitivní emoce, ale také podněcuje ke hraní různých rolí v bezpečném prostoru, umožňuje vžít se do situace jiných a přemýšlet o budoucnosti. Dítě, které si hraje v angličtině (ale nejenom), projevuje ve svém myšlení a chování inteligenci a zralost větší, než je pro jeho věk charakteristické.


Zajímavé materiály a didaktické pomůcky jsou zárukou, že si děti velmi přirozeně cizí jazyk osvojují. Source: Edu Bears


Řízený hluk vnáší do reality řád

Mějte tedy na paměti, že hluk neznamená vždy chaos. Kontrolovaný hluk, tedy hluk, který je výsledkem emocionální pohody a skvělé zábavy, je zárukou, že se vaše dítě učí anglicky jediným efektivním a mozku přívětivým způsobem. Tvůrčí hluk plný salv smíchu a pozitivní energie navíc organizuje prostor jazykových hodin a zavádí didaktický řád. Ne však ten pruský, z devatenáctého století, kde absolutní ticho určovalo kánony výchovy... Řád, který je přívětivý k mozku a způsobům, jakými si osvojuje znalosti a dovednosti.

Sedněme si tedy dnes na koberec a nechme se společně s našimi dětmi uchvátit radostí.


Publikováno na: