Energeticky efektivní motorové a převodové oleje Millers Oils NANODRIVE

Tyto sférické nanočásticové struktury jsou v mnoha ohledech vhodné pro použití jako přísada při formulaci špičkových motorových a převodových olejů. Britští Millers Oils je původně před více než deseti lety začali využívat pro ryze závodní a performance aplikace, kde se jejich přínos ukazoval ve snižování ztrát výkonu a zvyšování spolehlivosti extrémně namáhaných součástí motorů a převodovek.

Dalším logickým krokem bylo uplatnění těchto technologií v aplikacích pro civilní automobily a překlopení jejich benefitů do sféry „eko“ a „cost“. Stačilo pouze upravit viskozity a použít správná aditiva pro plnění specifikací API, ACEA a továrních norem výrobců automobilů. Samozřejmostí je také kompatibilita s katalyzátory a filtry pevných částic. Nejnovější formulace olejů s nanočásticemi Millers Oils NANODRIVE pro osobní a lehké dodávkové automobily tak výrazným způsobem přispívají k dramatickému snížení tření, které s sebou kromě vyšší spolehlivosti a delší životnosti motorů a převodovek nese menší spotřebu paliva a menší produkci výfukových zplodin.

Většin výrobců agregátů volí společně s výrobci olejů na cestě za nižší spotřebou paliva nižší a nižší viskozitu motorového oleje. Dnes již nikoho nepřekvapí doporučované viskozity 5w20 nebo 0w20, častokrát ještě v rámci snížené HTHS viskozity pro speciálně konstruované motory. Nevýhodou při této honbě za nižší spotřebou a emisemi může být fakt, že samotný, byť vysoce kvalitní moderní olej, může při vyšších provozních teplotách a delších zátěžích ztrácet svou prapůvodní vlastnost, tedy ideálně mazat a chránit součásti motoru.

Oleje vyrobené s použitím technologie nanočástic toto riziko eliminují a je možné s nimi výrazně snížit koeficient tření bez nutnosti snižovat viskozitu oleje samotného, čímž je zachován ideálně silný mazací film a je zároveň minimalizováno tření. Celkový princip této technologie tedy přispívá i ke snížení provozních nákladů, protože k práci motoru, ve kterém je sníženo tření, je zapotřebí méně energie, tedy paliva.

Každodenní provoz moderního agregátu s sebou také přináší nesčetná vypnutí a opětovná nastartování motoru, ať už cílená, nebo automatická motorů s režimem start-stop. A protože vysoké riziko opotřebení vzniká i při startu, je technologie sníženého tření díky nanočásticím ideální právě pro takové případy. Na rozdíl od tradičních olejů zůstává při použití olejů s nanočásticemi ultra hladký povrch na kovových součástech i při vypnutém motoru kdy dochází k jeho zchlazování a ten je tak ideálně chráněn ihned od dalšího nastartování.

Technologie NANODRIVE přispívá ke tvorbě ultra hladkého low-friction povrchu na kovových součástech. Na rozdíl od tradičních olejů je tento povrch trvalý a stále aktivní i při vychladnutí motoru a tak jej chrání ihned od prvního okamžiku dalšího nastartování. Graf ukazuje, jak při použití oleje EE Performance ECO 5w30 rapidně klesá koeficient tření se stoupající teplotou motoru – to snižuje spotřebu paliva. Po vychladnutí oleje byl proveden další test jako simulace opětovného nastartování motoru. Koeficient tření je ihned po dalším startu znatelně nižší než u oleje standardního a obdobný projev vidíme u každého dalšího startu. Tento jev přispívá k výrazné redukci opotřebení součástí motorů provozovaných ve start-stop režimu.

Jednou z možností jak snížit spotřebu paliva může být použití méně viskózního oleje. Při použití tradičně sestaveného oleje se však často za obvyklých provozních teplot ztenčuje olejový film a to až do fáze, kdy se zvyšuje opotřebení součástí motoru. Technologie NANODRIVE takový problém řeší a umožňuje dosažení menšího tření beze změny viskozity oleje. Zároveň je udržován ideálně silný olejový film, který minimalizuje opotřebení. Tím redukujeme i provozní náklady, protože díky menšímu tření je potřeba méně energie – tedy paliva – k práci motoru.