Řízení kvality finančních dat by mělo být základem každého systému CPM. Proč?

Rostoucí zájem o řízení kvality finančních dat

Organizace si nyní uvědomují, že ŘKFD je zásadní. Finanční týmy totiž musí zajistit nejen to, že je finanční výkaznictví přesné, ale také to, že všechna přijatá rozhodnutí a analýzy jsou plně podporovány „kvalitními“ a spolehlivými daty.

Nedostatek schopností pro integraci dat vytváří řadu problémů. Zde je pár z nich:

Jaké je řešení?

Plně integrovaná platforma CPM/EPM s ŘKFD ve svém jádru je pro organizace zásadní pro efektivní transformaci napříč financemi a obory podnikání. Všechna finanční a provozní data musí být jasně viditelná a snadno dostupná. Klíčové finanční procesy by měly být automatizovány. Použití jediného rozhraní znamená, že podnik může využívat svá klíčová finanční a provozní data s plnou integrací do všech ERP a dalších systémů.


Více informací nejen ohledně řízení kvality finančních dat NALEZNETE ZDE.

Proč OneStream?

OneStream v oblasti ŘKFD umožňuje bezkonkurenční flexibilitu a přehled o procesu importu, načítání či plné integrace vstupních dat z různých zdrojových systémů. Řízení kvality finančních dat společnosti OneStream není modul nebo samostatný produkt, ale je základní součástí jednotné platformy OneStream.

OneStream nabízí nespočet variant importu vstupních dat či nabízí přímou integraci s libovolnými otevřenými GL/ERP nebo jinými zdrojovými systémy a poskytuje následující výhody:

Pro více dotazů ohledně OneStream řešení či řízení kvality finančních dat kontaktujte svého českého implementačního partnera SIMPLEBEEZ s.r.o.


Inteligentní finanční platforma OneStream