5 klíčových faktorů pro efektivní rozšířené plánování a analýzu (xP&A)

Gartner definuje xP&A jako „evoluci plánování, která kombinuje finanční a provozní plánování na jediné vzájemně integrované platformě“.

„Rozšiřuje“ tradiční řešení FP&A zaměřená výhradně na finanční plánování a reporting do dalších oblastí podnikového plánování, jako jsou lidské zdroje, prodej, provoz či marketing. Řešení xP&A pomáhají organizacím řešit výzvy, kterým čelí při zavádění nových digitálních obchodních modelů a zvládání ekonomických nejistot.

Více informací nejen ohledně xP&A NALEZNETE ZDE.

5 klíčových faktorů pro efektivní xP&A:

1. Jednotná, rozšiřitelná platforma

Jádrem efektivní strategie xP&A je sladění a provázání operativních plánů s finančním plánováním a výkonností prostřednictvím jednotné, rozšiřitelné platformy a datového modelu.

Řešení ‚Connected‘ Finance s daty rozptýlenými po fragmentovaných souborech, systémech a datových skladech nemohou efektivně sjednotit plánování. Taková data jsou z definice „spojená“, nikoli jednotná.

Procesy plánování proto musí být sjednoceny prostřednictvím jediné celopodnikové platformy, která prostupuje napříč provozními a finančními funkcemi. 

2. Vestavěná kvalita finančních dat

Vysoce kvalitní a přesný manažerský reporting je zásadní pro to, aby mohly finanční týmy a obchodní partneři získávat poznatky a přijímat klíčová rozhodnutí, která zvyšují výkon.

Pro podporu strategií xP&A vyžadují organizace platformu s vestavěnými schopnostmi pro kontrolu, potvrzování, certifikaci a zamykání dat, aby byla zajištěna plná důvěra v kvalitu dat a procesy. Dosažení takových schopností začíná efektivní integrací dat, která zajistí včasnost a přesnost finančních a provozních výsledků.

3. Vestavěná finanční inteligence

Vestavěná finanční inteligence urychluje proces implementace, snižuje náklady a zajišťuje přesnost výsledků, které řešení přináší. U některých „connected“ plánovacích řešení musí být finanční inteligence vybudována během procesu implementace. Tento proces obvykle vede ke složitějším a delším a nákladnějším implementacím.

4. Finanční signalizace

Finanční signalizace umožňuje týmům FP&A využít finanční reporting a periodické metriky kalkulované jako součást tradičních měsíčních finančních procesů a cyklů a kombinovat je s průběžnými finančními transakcemi a provozními daty z různých zdrojů. 

Díky této schopnosti mohou finanční týmy a klíčoví obchodní partneři začít analyzovat signály, jako je rychlost objednávek nebo kontrolovatelné náklady, na týdenní nebo dokonce denní bázi, aby porovnali tempo těchto klíčových metrik a KPI v porovnání s jejich plány a mohli rychleji reagovat, nezávisle na periodických závěrkových cyklech.

5. Automatická umělá inteligence (AI)

Bez ohledu na to, kde se organizace nachází na cestě finanční transformace, je důležité zvážit umělou inteligenci (AI) jako součást efektivní strategie xP&A. Ať se vám to líbí nebo ne, strojové učení (ML) a další podmnožiny umělé inteligence tu zůstanou jako nástroje, které zvyšují přesnost předpovědí a umožní nepřetržité modelování scénářů v současném prostředí rostoucí složitosti a tempa změn.

Finanční transformace podniku je s OneStream hračka

OneStream Software poskytuje jednotnou platformu SmartCPM™, která zjednodušuje a sjednocuje finanční konsolidaci, plánování, výkaznictví, analýzu a kvalitu finančních údajů. OneStream snižuje riziko a komplexitu datových integrací, validací a rekonciliací mezi mnoha různými produkty, aplikacemi či moduly, čímž odsouvá ostatní neintegrovaná CPM řešení do minulosti.

Pro více dotazů ohledně OneStream řešení či řízení kvality finančních dat kontaktujte svého českého implementačního partnera SIMPLEBEEZ s.r.o.

Inteligentní finanční platforma OneStream