Význam CPM ve finanční transformaci stále roste

Význam CPM

Mnozí z vás si možná pamatují na konsolidaci menších specializovaných prodejců před téměř 15 lety, kdy OutlookSoft, Cartesis, Hyperion, Cognos a TM1, abychom jmenovali alespoň některé, pohltili dnešní mega-dodavatelé – SAP, Oracle a IBM.

Existuje přirozený tlak ze strany dodavatelů, aby směřovali pozornost k úplnému plánování podnikových zdrojů (ERP), řízení lidského kapitálu (HCM), zkušenostem zákazníků a/nebo příležitostem dodavatelského řetězce s cílem zvýšit příjmy a zajistit více ty větší obchody. S tím je ale problém. Někdy tento přístup ředí hodnotu CPM, což rozhodně není ideální.

Snížení důrazu na CPM snižuje finanční transformaci

Odstranění důrazu na CPM má nakonec negativní efekt. Výsledek? Zředění finanční transformace. Konkrétně se ukázalo, že se zhroutily hranice mezi podniky ERP a CPM v důsledku přerozdělení investic mimo poskytování skutečných inovací. 

ERP systémy řídí podnikání

K ‚řízení‘ organizace se nejlépe používají transakční systémy, jako je ERP. V globální organizaci může být přítomen libovolný počet těchto systémů a mohou pocházet od více dodavatelů.

ERP je obecně označována jako kategorie softwaru pro řízení podniku – a obvykle sada integrovaných aplikací –, kterou může organizace používat ke shromažďování, ukládání, správě a interpretaci dat z mnoha obchodních aktivit. Zde je několik příkladů obchodních aktivit, které ERP systémy pomáhají automatizovat a sledovat:

CPM poskytuje agilitu a viditelnost

Řešení CPM nebo EPM je vrstvou správy nad všemi transakčními systémy. Software CPM poskytuje úroveň agility a viditelnosti, která je nyní kritická pro každou organizaci, která chce úspěšně zvládat složitosti růstu a změn. Díky účinné vrstvě správy mohou organizace upgradovat nebo nahradit základní systémy ERP/GL. A lze to provést bez narušení kritických procesů řízení, jako je plánování a výkaznictví, během přechodného období.

Systémy CPM totiž monitorují výkon v celém podniku s hlavním cílem v centru všeho: zlepšit výkon podniku. Systém CPM integruje a analyzuje data z mnoha zdrojů, včetně aplikací v celé organizaci, jako jsou front-office, systémy elektronického obchodování, back-office, datové sklady a externí zdroje dat. 

Zde je několik klíčových procesů správy podporovaných CPM:


OneStream je pro podniky ta správná volba

Pokud jde o CPM nebo ERP, opuštění CPM pro systém ERP není skvělým krokem pro žádnou střední až velkou organizaci. Řešení CPM je zásadní investicí – takovou, která zajišťuje efektivní správu. Řešení CPM poskytují klíčové informace a reporty týkající se nejen výkonnosti podniku, ale také toho, jak efektivně řídit a přijímat správná rozhodnutí. 

Prostřednictvím jednotné aplikace OneStream je nyní k dispozici přímé propojení mezi realitou a rozpočtem!


Inteligentní finanční platforma OneStream