Lidé se sem z celého světa jezdí učit angličtinu

Historie Malty sahá až do období před 7000 lety

Malta se stala dějištěm historických událostí ovlivňujících většinu národů ve Středozemním moři. Svou stopu tam zanechali Féničané, Kartáginci, Římané, ale také severoafričtí Arabové, kteří se na Maltě usadili během velké islámské expanze v 9. století. Dalším velkým milníkem byl rok 1530, kdy přišli na ostrovy rytíři sv. Jana z Jeruzaléma následováni Brity, kteří Maltě vládli až do roku 1964. Ano, byli to velmi dobře známí Maltézští rytíři.

Skvost Malty? Hlavní město Valletta

Opevněné město Valletta bylo vystavěno v roce 1565 velmistrem Jeanem Parisot de la Valette, po němž nese své jméno. Ve Vallettě najdeme řadu památek hodných návštěvy, ať již Palác velmistrů, barokní divadlo Manoel, katedrálu sv. Jana s jejím největším pokladem - obrazem od Michelangela di Caravaggia nazvaný Stětí sv. Jana Křtitele - nebo Dolní barrakské zahrady s překrásným výhledem na Velký přístav (Grand Harbour) a Trojměstí (Three Cities). Město je na seznamu světového dědictví UNESCO.

Co se ještě vyplatí navštívit:

Výuka angličtiny

Na Maltě je výuka angličtiny tradiční záležitostí. V minulosti byla Malta pod britskou vládou a angličtina byla během tohoto období povinným jazykem ve školách. Dnes je na Maltě angličtina jednou ze dvou úředních jazyků. Najdete tam nespočet jazykových škol, ve kterých se angličtinu každoročně učí miliony studentů z celého světa. Je to vskutku skvělá příležitost, jak trávit (nejen) letní prázdniny u moře. 

Aktuální vstupní podmínky na Maltu

Od 25. července 2022 je vstup na Maltu bez podmínek. Nařízením vlády byla zrušena povinnost testů u neočkovaných osob proti Covid-19, nebo u osob, které prodělaly Covid-19 před stanovenou lhůtou (180 dnů).

Více informací je možné najít na https://www.visitmalta.com/en/study-in-malta/.


Publikováno na: