Nejčastější chyby, se kterými se na informační lince České kanceláře pojistitelů setkávají nejvíce

I nepojízdné auto musí mít sjednané povinné ručení

I když auto nejezdí, máme ho odstavené v garáži nebo na zahradě, tak za něj musíme platit povinné ručení, abyste se tomu vyvarovali, musíte učinit jednoduchý krok a jeho nepojízdnost jednoduše deklarovat vůči registru vozidel. „Jestliže máte nepojízdné vozidlo, odevzdejte jeho registrační značky a osvědčení o registraci do tzv. depozitu,“ radí právník České kanceláře pojistitelů Vladimír Krejzar a doplňuje: „Mějme tedy na paměti, že dokud má vůz registrační značky, musí mít také povinné ručení.“

Příspěvek do garančního fondu není platba za povinné ručení

Příspěvek platí majitel nepojištěného vozu za každý den bez povinného ručení do garančního fondu ČKP. Z tohoto fondu jsou pak vypláceny škody způsobené nepojištěnými vozidly, ale pozor! Zaplacením příspěvku do garančního fondu nedochází k uzavření pojištění, to je nutné co nejrychleji sjednat u jedné z pojišťoven, které ho poskytují, aby nepojištěné období dále nenarůstalo.

Vrakovištěm to nekončí

Sběr, vrakoviště, rozebrání na náhradní díly – to vše jsou způsoby, jak můžete nechat zlikvidovat vozidlo. Ale likvidace se řídí zákonem a musí být provedena pouze ekologickým způsobem a osobou k tomu pověřenou, která vám vystaví potvrzení. Potvrzení je v tomto procesu velmi důležité, jelikož díky němu je následně možné vyřadit vozidlo z registru. „Samotný zánik vozidla není důvodem pro ukončení pojištění. Pojištění zaniká právě až vyřazením z registru vozidel. Klient by tedy měl pojišťovně doložit kopii technického průkazu s vyznačeným zánikem vozidla,“ vysvětluje tisková mluvčí České kanceláře pojistitelů Veronika Pilková a doplňuje: „Po zániku pojistné smlouvy nezapomeňte pojišťovně odevzdat zelenou kartu.“

Nové povinné ručení musí navazovat na to předchozí

Jakmile jedno povinné ručení skončí a vozidlo je stále vedené v registru, nové povinné ručení musí navazovat hned další den. „Zákon stanovuje povinnost mít sjednané povinné ručení nepřetržitě za celou dobu, kdy je vozidlo vedeno v registru vozidel. Pokud tomu tak není, platí vlastník vozidla za každý takový den tzv. příspěvek do garančního fondu ČKP,“ uvádí Vladimír Krejzar. 

Při prodeji si pohlídejte převod v registru vozidel na nového majitele

O tom, že jste automobil prodali, se musí dozvědět všechny příslušné instituce. Ty nejčastěji vychází z registru vozidel, kam musíte změnu nahlásit do 10 dní od uzavření kupní smlouvy. Změnu také nahlaste pojišťovně a doložit prodej vozu můžete třeba kupní smlouvou. „Dokud pojišťovně neoznámíte změnu vlastnictví vozidla, vaše pojištění v roli původního vlastníka vozidla stále trvá. Doporučujeme proto v případě prodeje vozidla pojišťovnu kontaktovat co nejdříve,“ uzavírá Veronika Pilková.