Platíte pokuty i po prodeji auta? Zapomněli jste na registr vozidel

Prodali jste auto už před pár měsíci, s kupujícím jste se pohodlně domluvili, že všechny potřebné záležitosti s převodem auta zařídí, ale najednou přišla na vaše jméno pokuta za rychlou jízdu nebo špatné parkování? Udělali jste základní a poměrně častou chybu při prodeji auta, nechali jste totiž veškerou iniciativu jen na kupujícím.

Nepodceňujte převod vozidla

Pro mnoho motoristů může být převod na registru vozidel buď nežádoucí ztrátou času, nebo komplikací, ale mnohem víc problémů mohou mít, když převod řádně neprovedou. Při prodeji vozidla je podle zákona nutné do deseti pracovních dní podat žádost o zápis změny vlastníka vozidla. Jinak se dopouštíte přestupku, za který vám správní orgán může dát až padesátitisícovou pokutu. Navíc vám, jako dosud evidovanému vlastníkovi, hrozí i další nepříjemnosti, například pokuty za dopravní přestupky, kterých se dopustí nový vlastník.

Vedle překvapivé a nespravedlivé pokuty od policie nebo obecního úřadu vám jako bývalému majiteli auta může navíc přijít výzva k úhradě tzv. příspěvku nepojištěných od České kanceláře pojistitelů (ČKP), a to právě proto, že nebyl proveden převod vozidla, tedy nebyla nahlášena změna vlastníka v registru silničních vozidel.

O prodeji sepište kupní smlouvu

ČKP totiž musí podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinném ručení, vycházet právě z údajů zapsaných v registru silničních vozidel. „Kancelář téměř denně přichází na případy, kdy zápis v registru není aktuální, tedy že nedošlo k převodu vozidla na nového vlastníka. Potom je nutné, aby tento ještě stále registrovaný vlastník doložil, že vozidlo prodal“ prozrazuje Vladimír Krejzar, právník České kanceláře pojistitelů. Bohužel v tento moment nastává často problém. Bývalý majitel vozu totiž už nemusí mít dokument, který by to doložil, tedy např. písemnou kupní smlouvu.

I když občanský zákoník pro platné uzavření smlouvy přímo nevyžaduje sepsat písemnou kupní smlouvu o prodeji vozidla, může to oběma stranám být jen ku prospěchu. Především je dobré si takovou smlouvu dobře uchovat. Možná se může hodit právě v případě, kdy motorista zjistí, že je stále v registru vozidel, i když už počítal s opakem.

Osobně nebo s plnou mocí

Zápis změny vlastníka vozidla můžete provést na odboru dopravy na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Už tedy není třeba tuto věc řešit pouze v místě bydliště prodávajícího. K převodu by mělo dojít na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka. Pokud se převodu nemůžou zúčastnit oba, může zápis změny vlastníka zařídit jen jeden z nich. Musí ale přinést plnou moc s úředně ověřeným podpisem druhé smluvní strany. „Pokud necháte vše na kupujícím a dáte mu k převodu plnou moc, stejně si raději ještě ověřte, že na registru vozidel skutečně byl. Vyhnete se tak možným výše zmíněným komplikacím,“ radí Vladimír Krejzar. 

Co budete k převodu potřebovat?

K převodu budete potřebovat osobní doklady obou smluvních stran, případně plnou moc s ověřeným podpisem. Dále malý a velký technický průkaz a platnou zelenou kartu. „Za ČKP doporučuje, aby byla pojistná smlouva uzavřena již na nového vlastníka z kupní smlouvy. Ve chvíli, kdy již nejste vlastníkem vozidla, nemusíte k němu nadále platit povinné ručení. Ale pozor: povinné ručení nezaniká automaticky prodejem vozidla, ale až oznámením změny vlastníka pojišťovně,“ informuje Vladimír Krejzar. 

Nezapomeňte též na protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než třicet dní. Smyslem evidenční kontroly je zjistit, zda souhlasí skutečné údaje o vozidle (zejména číslo karoserie – VIN kód) s údaji zapsanými v technickém průkazu.

Evidenční kontrolu je vhodné absolvovat pár dní před prodejem vozidla, protože stanice STK, kde protokol vydávají, nemusí být otevřeny o víkendech. Evidenční kontrola se provádí na vozidlo, nikoliv „na osobu“, takže ji může zařídit jak prodávající, tak kupující. 

V některých případech se při převodu automobilu hradí i ekologická daň, která může činit až 10 tisíc korun. To platí v případech, že vozidlo spadá pod normu EURO 0, 1, 2. Ekodaň se však platí u každého vozidla pouze jednou, takže pokud je v technickém průkazu již zaznamenáno, že ekodaň byla zaplacená, nebude ji nový majitel platit. Držitelé průkazu ZTP jsou od ekodaně osvobozeni.

Když přijdou komplikace

Pokud možno nepředávejte vozidlo ani doklady k vozidlu, dokud nebude vozidlo převedeno na nového vlastníka. Nespoléhejte na nového vlastníka, že za vás vše vyřídí. Převod na registru vozidel si raději zajistěte sami. Nechte si k tomu od kupujícího dodat plnou moc s ověřeným podpisem. Vyhnete se tak případným budoucím problematickým situacím, které jsou někdy velmi těžko řešitelné. 

Když se přesto rozhodnete svěřit záležitost kupujícímu a ten auto ve zmíněné desetidenní lhůtě nepřevede, můžete podat žádost o zápis změny vlastníka i bez jeho součinnosti. V praxi pro vás ale bude poměrně obtížné převod auta dotáhnout, pokud již k vozidlu nebudete mít veškerou potřebnou dokumentaci, zejména protokol o evidenční kontrole. Proto evidenční kontrolu s vozidlem absolvujte sami ještě před prodejem vozidla a nechte si z něj udělat úředně ověřenou kopii, to pro případ, že by se vám právě v budoucnu hodil.