Na každých 10 000 registrovaných a provozovaných vozidel připadá 2,95 nepojištěných škod ročně

Důvodů, proč lidé porušují zákon a nemají zřízeno povinné ručení, je celá řada. Někteří si své jednání dobře uvědomují, zatímco jiní o porušení zákona možná ani nevědí. 

Prodáváte auto? Zpozorněte

Pozor by si měli dát i ti, kteří se rozhodnou své auto prodat a zapomenou se při prodeji dohodnout s novým majitelem na postupu přepisu auta v registru a změně povinného ručení. Od 1. ledna 2018 totiž lidé zaplatí příspěvek do tzv. garančního fondu, pokud je jejich auto zapsané v registru vozidel a není pojištěné. Sazby příspěvku do garančního fondu stanovuje Ministerstvo financí podle typu vozidla. Garanční fond slouží k úhradě škod, které nemůže platit žádná pojišťovna. Jde zejména o újmy (ať už na zdraví či majetku) způsobené nepojištěnými vozidly, případně o újmy na zdraví způsobené nezjištěným pachatelem a vozidlem. 

Při prodeji vozu se prodávající často spoléhá na to, že kupující zařídí zápis změny vlastníka v registru vozidel na základě plné moci. Jenže co když to neudělá a přestane například s prodávajícím komunikovat? „Prodávající se pak bez dokladů a bez auta dostává do pasti. Musí složitě dokazovat, že už není vlastníkem vozu, když dostane pokutu od policie nebo výzvu k úhradě příspěvku do garančního fondu,“ upozorňuje Vladimír Krejzar, právník České kanceláře pojistitelů, a dále říká: „Velmi doporučujeme všem prodávajícím, aby si zápis na registru vozidel zařídili sami, předejdou tím mnoha problémům v budoucnu.“ 

Nejezdíte? Namiřte si to do depozitu

Lidé si také často neuvědomují, že porušují zákon, i když mají doma v garáži staré auto, se kterým už nejezdí. Myslí si totiž, že nemusí platit povinné ručení. Ale to je omyl. Podle zákona musí mít povinné ručení všechna vozidla registrovaná pro provoz, tedy i ta, která nejezdí v silničním provozu. „Každý motorista, který nechce vozidlo používat, může odevzdat značky do depozitu a odstranit ho z pozemní komunikace. Pokud to udělá, příspěvek nepojištěných do garančního fondu se ho netýká,“ radí Vladimír Krejzar. Výhodou je, že značky lze odevzdat na kterémkoli registru vozidel i mimo trvalé bydliště.

Povinnost přitom dopadá i na majitele, kteří nepojízdné vozidlo rozebrali. Ti musí předložit doklad o jeho ekologické likvidaci, aby mohlo být vozidlo v registru zapsáno jako zaniklé. Pokud si není majitel vozu jistý, jestli má auto řádně pojištěné, jednoduše zadá svou registrační značku do formuláře na webu www.ckp.cz.

Co dělat, když přišla výzva k úhradě příspěvku do garančního fondu?

„Pokud lidé tuto výzvu obdrží, je to pro ně signál, aby si dali povinné ručení do pořádku a předešli násobně vyšším částkám v případě škody, kterou by nepojištěným vozidlem mohli způsobit,“ doplňuje Vladimír Krejzar a dále radí: „Platbu za nepojištěné období může každý provést jednoduše pomocí mobilního bankovnictví a QR kódu či klasickou složenkou. Výši příspěvku určuje vyhláška Ministerstva financí ČR podle druhu vozidla. Pokud s příspěvkem motorista nesouhlasí, stačí doložit potřebné dokumenty, které dokazují skutečnosti vylučující povinnost příspěvek platit.“

Pozor – příspěvek ale nenahrazuje pojištění

Pokud bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda, kterou bude muset Česká kancelář poškozenému uhradit, bude ji na viníkovi nehody vymáhat. Zaplacení příspěvku do garančního fondu totiž nenahrazuje povinné ručení. To si vlastník vozidla musí sjednat u některé z komerčních pojišťoven.