Kde loví IT mozky start-up MANTA?

Lukáši, dnešní doba prosí o jakékoliv IT odborníky. Jak to řešíte v MANTĚ vy?

Hledat vysoce specializované lidi je komplikovanější. U nás v MANTĚ potřebujeme opravdu odborníky s teoretickými znalostmi a zájmem o detailní zkoumání podstaty věcí a na to běžné programátorské kurzy nestačí. Spoléháme se zejména na projektovou spolupráci s technickými školami, kde si studenti chtějí vyzkoušet převedení teoretických znalostí do skutečného světa, nebo hledáme zkušené odborníky u konkurence.

Jak vypadá spolupráce česko-amerického startupu s českými univerzitami? 

Poměrně jednoduše a velmi úspěšně. Dlouhodobě spolupracujeme s FIT ČVUT a MFF UK na řadě projektů a v rámci nich studenti připravují své bakalářské, inženýrské ale i doktorandské práce u nás. Pracují na projektu, který mohou rozvíjet a obvykle se také podaří ho na závěr uvést do praxe. Takoví lidé pak u nás zůstávají a pracují na dalších projektech. Pro další spolupráci je důležitá ochota učit se, být otevřený řešení, nebát se zeptat, říct včas, že mi něco nejde nebo se mi něco nelíbí a pomáhat v rámci svých možností ostatním.

Rozumím, nabízíte jim plnou možnost seberealizace. Ale je tam ještě jiná přidaná hodnota?

Ano. Pracujeme a podporujeme lidi, kterým často vyhovuje volnější styl práce v prostředí menší firmy a možnost rychlejšího profesního růstu. Z vývojáře na team leadera se mohou vypracovat v řádu měsíců, záleží na jejich zájmu a chuti se rozvíjet nejen po profesní, ale i manažerské stránce. Za sebe mohu říct, že si vážím každého člena, kterého v týmu máme. Bez nich a jejich nadšení do práce by to nešlo.

Lukáš Hermann působí ve startupu MANTA jako viceprezident pro technologie. Zaměřuje se na analýzu datových toků, která je spjata s nejmodernějšími technologiemi. MANTA vznikla v roce 2008 původně jako interní nástroj pro mapování datových toků, v roce 2015 začala MANTA fungovat jako samostatná firma, která postupně se rozvinula, prošla třemi investičními koly (nejdříve 5 milionů dolarů a posléze v rámci Série A 13 milionů dolarů a v květnu 2022 v rámci Série B dalších 35 milionů dolarů). Tím se MANTA zařadila mezi historicky nejúspěšnější startupy z České republiky. 


Lukáš Hermann, šéf vývoje IT startupu MANTA