Z čeho se skládá fotovoltaický systém?

Z čeho se skládá fotovoltaický systém?

V současné době fotovoltaika láme rekordy v oblíbenosti. Je to samozřejmě ovlivněno úsporami získanými přímo z energie slunečních paprsků, růstem cen tradičních zdrojů energie, ale také rostoucím povědomím veřejnosti o ochraně životního prostředí.  

Obnovitelné zdroje energie, mezi něž patří fotovoltaické systémy získávají čím dál větší oblibu. V důsledku toho se na trhu objevuje stále více instalačních firem.

Než se však rozhodneme pro samotnou instalaci, je důležité zjistit, z čeho se taková fotovoltaická elektrárna skládá. Pokud budeme dobře rozumět nabídce, staneme se informovanějším zákazníkem, který bude vědět, co konkrétně očekává.

Z čeho se FVE skládá?

Každý ví, že nejdůležitější součástí fotovoltaické sestavy jsou solární články nebo jednoduše fotovoltaické panely. Díky nim můžeme získávat elektřinu ze slunečních paprsků. V současné době jsou na trhu dva typy solárních panelů. Monokrystalické panely a polykrystalické panely.

Druhou velmi důležitou součástí je invertor (měnič, střídač). Bez něj by nebylo možné napájet domácí spotřebiče. Hlavním úkolem měniče je totiž změnit stejnosměrné napětí na střídavé. Jeho vhodná volba je velmi důležitá, protože ovlivňuje efektivní provoz celé instalace. Podle typu fotovoltaické sestavy rozlišujeme měniče on-grid neboli síťové a off-grid, které se sítí nepracují.

Velmi důležitou součástí celé fotovoltaické sestavy je AC a DC ochrana, tj. ochrana proti střídavému a stejnosměrnému proudu. Ty chrání instalaci před elektrickými výboji a přepětím.

Prostřednictvím montážního systému lze fotovoltaické moduly namontovat jak na střechu, tak na zem. Součásti systému by měly být lehké, aby nezatěžovaly střechu. Musí být odolné proti korozi, protože budou prakticky trvale vystaveny nepříznivým atmosférickým podmínkám.

Fotovoltaický systém bez kabeláže by nebyl funkční. Kabeláž je velmi důležitým aspektem, zejména proto, že napětí ve fotovoltaické instalaci je často velmi vysoké a samotné vodiče jsou neustále vystaveny nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Při výběru si proto musíme uvědomit, že všechny komponenty by měly být kvalitní, certifikované. Jde o velkou investici, která musí vydržet mnoho let. Největší výběr nejen komponent pro fotovoltaiku od ověřených dodavatelů je na merxu - online trhu pro firmy, kde je možné nakupovat mezinárodně za velkoobchodní cenu, nebo si vyjednat lepší podmínky.