Jak na podzim pracovat s emocemi?

Emoce je stav, který vzniká v důsledku určité situace a má své fyzické projevy. Můžeme je i změřit – existují jako chemické informační látky, které cirkulují v tekutinách v těle. Finští vědci zjistili, že třeba závist nebo strach se nejvíce projevují v oblasti srdce a mohou vyvolávat fyzické projevy nemocí například v podobě infarktu. Podívejte se třeba na štěstí a lásku, které zaplavují skoro celé tělo.

Zdroj: Sebastian James

Co to znamená? Emoce se projevují i fyzicky, a především nezpracované a potlačené emoce zůstávají zapsány v těle ve formě napětí. Je důležité, abychom každé emoci dali prostor.

Zdroj: Canva

V těle máme energetická místa – neboli čakry. Máme je úplně všichni a každý je má na stejném místě. Každá tato energie má jinou vibraci, barvu a ovlivňuje odlišnou část naší osobnosti, prožívání a činnost fyzických orgánů. Čakry energii přijímají a vydávají. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou čakry v harmonii, tak je v harmonii i život člověka. Pokud máte pocit, že v některých oblastech se váš život neubírá správný směrem, tak příčinou může být nedostatek nebo přebytek energie v některé z vašich čaker. Tím, že harmonizujeme svoje čakry, tak můžeme zažívat stavy spokojenosti a radosti.

Máme 7 hlavních energetických center a každé má na starosti něco jiného:

1. kořenová čakra – bezpečí, fyzické potřeby. STRACH, NEJISTOTA, NEVYROVNANOST

2. sakrální čakra – vztahy, kreativita, tvořivost. VINA, KRITIKA

3. solární čakra – síla, moc, ego, sebevědomí. VZTEK

4. srdeční čakra – bezpodmínečná láska, otevření se novým věcem, sebeláska. SMUTEK, ŽAL

5. krční čakra – komunikace, tvořivost. STUD

6. čakra 3. oka – intuice. ZATVRZELOST, ODMÍTÁNÍ

7. korunní čakra – jednota versus dualita. DUCHOVNÍ ZÁVISLOST, STRACH

Zdroj: wwwsperkyjana.cz

Dobře, ale co s tím? Jóga, dech a meditace nám mohou krásně pomoci tím, že působí tlakem, tahem, prokrvením, odkrvením – tak uvolňujeme emoční napětí a bloky v daném místě. Nástrojů je mnoho. Pokud s nimi budeme pracovat, tak ovlivňujeme naši interakci s vnějším světem, uvědomujeme si nezpracovaná témata a tím zároveň pracujeme s emocemi a naším emočním tělem. Budeme žít radostnější a spokojenější život plný zdraví.

Publikováno na: