Jak v těle znovu nastartovat přirozenou tvorbu testosteronu?

Duševní nepohoda má mnoho příčin od fyzických přes problémy v sociální rovině až po nedostatek a nerovnováhu důležitých látek v organismu. Jednou z těchto důležitých látek, které ovlivňují jak fyzický, tak i psychický stav, je testosteron. Tento hormon si tělo dokáže vytvářet přirozenou cestou, jeho produkci však zhoršuje dlouhodobý stres, špatná životospráva i nedostatek pohybu. Vše se dá ale řešit. Jednou z důležitých činností, které mohou pomoci zbrzdit rychlý úbytek hladiny testosteronu a dodat novou radost a energii, je psychohygiena.

Co je to psychohygiena

Psychohygiena je jednoduchý návod, jak upravit životní styl tak, aby se stal člověk vyrovnanějším. Patří sem:

-         dostatek spánku – 7 až 8 hodin v pevně stanovený čas,

-         dostatek denního světla a pobyt na čerstvém vzduchu,

-         vyvážená a zdravá strava,

-         hospodaření s časem, vedle času pro práci je třeba nezapomínat na dostatečnou dávku relaxace,

-         relaxační a autoregulační cvičení, která pomáhají k cílevědomému zvládání stresu a podpoře duševní vyrovnanosti.

Ne vždy je možné obnovit přirozenou tvorbu testosteronu pouhou změnou životního stylu. Mnohdy je nutné vložit se do rukou odborníka. Upravit hladinu testosteronu je možné za pomoci unikátní testosteronové terapie, kterou poskytuje klinika AlphaLabs. „Na klinice provedeme potřebné testy ke stanovení hladin hormonů a určení správného a bezpečného léčebného postupu tak, abychom docílili optimálních hladin a klient se cítil dobře,“ říká MUDr. Marek Dvořák, Ph.D., z kliniky AlphaLabs a doplňuje, že aplikace testosteronu se provádí buď injekčně do svalu, nebo aplikací testosteronového gelu přímo na pokožku.

Ne vždy se člověk dokáže rozhodnout

Bohužel mnoho mužů o léčbě vůbec neuvažuje, stydí se a své problémy, které ovlivňují jejich život, raději neřeší. S nastavením ohledně nejistoty, vlastní vůle i komunikace s blízkými může pomoci zkušený terapeut. „Ať už vás trápí cokoliv nebo si nemáte s kým promluvit, terapeut je člověk, na kterého se můžete s důvěrou obrátit. Jeho prací je pozorně si vás vyslechnout a prostřednictvím správně cílených otázek vás nasměrovat na cestu k pochopení sebe sama,“ říká Hana Haisová z projektu Terap.io, který úzce spolupracuje s testosteronovou klinikou AlphaLabs.