Severočeští vodohospodáři letos proinvestují přes dvě miliardy korun

Jak se vaše společnost vypořádává se skutečností, že zejména v posledním roce výrazně rostou ceny stavebních prací, materiálů i energií? Hrozí, že Severočeská vodárenská společnost bude omezovat či odkládat své investice? 

Nic takového si nemůžeme dovolit. Je potřeba udržet tempo obnovy. Samozřejmě, situace není jednoduchá pro nikoho na trhu, ale to neznamená, že bychom měli rezignovat na své poslání, zejména v letošním roce, kdy si připomínáme 30 let výročí naší činnosti a péče o vodohospodářský majetek v severních Čechách. Pro letošní rok tedy plánujeme skoro 180 investičních akcí, kam spadá obnova rozsáhlého majetku a také strategické investice ve spolupráci se státem a samozřejmě i nezbytné opravy. To všechno jsou peníze investované do budoucnosti a letos to bude něco málo přes dvě miliardy korun. 

Můžete říci, kterých konkrétních lokalit se budou letošní investice týkat? 

Naše akce jsou plánovány napříč všemi deseti okresy v Ústeckém a Libereckém kraji, kde působíme. Zmínil bych například rekonstrukci úpravny vody v Brníkově na Litoměřicku, rekonstrukci přivaděčů Libíč–Roveň v Libereckém kraji nebo Roudnice nad Labem – Hostěraz. Budeme ale rekonstruovat také devět vodojemů, například v Teplicích, kde to bude představovat náklady až 45 milionů korun. Důležité je také zmínit rekonstrukci úpravny v Machníně, která je součástí projektu Turów, řešícího zásobování vodou pro oblasti ohrožené těžbou v polském hnědouhelném dole.

Budou se letošní práce týkat také kanalizací, nebo se zaměřujete pouze na vodovodní soustavu?

Samozřejmě že o odvádění a čištění odpadních vod se staráme neméně pečlivě. Pro rekonstrukce kanalizační sítě je v letošním roce určeno více než půl miliardy korun, což je v podstatě čtvrtina všech peněz určených pro letošní rok. Investice se budou týkat asi šedesáti akcí ve všech deseti okresech, kde působíme. Významnou akcí je v této oblasti Ústí nad Labem, Sebuzín, Církvice, Dolní Zálezly, kde dojde k odstranění kanalizačních výustí. Jen to budou práce za přibližně 50 milionů korun, ale je zde spolufinancování z dotačního programu ministerstva zemědělství. Rekonstrukcí projde také několik čistíren odpadních vod, ať už v oblasti stavební, či modernizace technologií. 

www.svs.cz


Publikováno na: