První Dům Ronalda McDonalda v Motole je otevřen

První český Dům Ronalda McDonalda poskytne zdarma zázemí až 21 rodinám těžce nemocných dětí. Vytvoří prostředí, kde si budou moct odpočinout, načerpat sílu do dalších dnů a zároveň být v neustálé blízkosti svého dítěte. To vše v duchu filozofie Péče zaměřené na rodinu (Family Centered Care), kterou nadační fond Dům Ronalda McDonalda dlouhodobě celosvětově i lokálně propaguje. 

Aby rodiny mohly být spolu

To že Dům vznikl právě ve FN Motol není náhodou. Za specializovanou léčbou sem přijíždí malí pacienti z celé země. Vedle řady pracovišť, která jsou v tomto zařízení jediná svého druhu, je v motolské nemocnici i největší onkologické a hematologické centrum pro děti. Mnoho dětských pacientů je zde hospitalizováno dlouhodobě a v 7 z 10 případů jde o mimopražské děti, za nimiž musí rodina dojíždět. Možnost ubytování v Domě Ronalda McDonalda dovoluje rodičům zůstat v blízkosti hospitalizovaného dítěte a být součástí procesu léčby, což má na celkový stav dítěte velmi zásadní pozitivní vliv. Zároveň se nebudou muset zabývat zvýšenými výdaji za ubytování a dopravu, které jsou spojeny s častým dojížděním. „První rodiny v Domě jsou již od poloviny prosince letošního roku. Poskytujeme jim bezplatně komfort a péči v bezprostřední blízkosti dětské nemocnice, děti ani rodiče tedy nebudou muset toto nelehké životní období trávit sami. Zároveň si uvědomujeme, že poskytnutí ubytování, jakkoliv je důležité a prospěšné, je jen částí toho, co koncept Péče zaměřené na rodinu může zahrnovat. My se nadále budeme snažit, aby se tato filozofie stala standardem v každé tuzemské nemocnici a budeme rádi nápomocni při jejím zavádění do praxe,“ uvádí Ivana Pešatová, výkonná ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda. 


Publikováno na: