V servisu mu poničili auto a chtěli za to ještě zaplatit. Pan Jiří měl naštěstí za kloboukem

Pan Jiří reklamoval opravu, ale opravář nepřiznal chybu. Naopak si najal právníka, aby vymáhal cenu opravy a náhradních dílů ve výši 65 000 Kč. Největší problém ale byl ušlý zisk pana Jiřího, protože kvůli nepojízdnému vozidlu musel odříkat zakázky. Situaci se snažil vyřešit sám, ale to nikam nevedlo. Obrátil se tedy na nás. V tu chvíli škoda v podobě ušlého zisku činila 4 000 000 Kč.

Případ si vzala na starost advokátní kancelář, která ihned vstoupila do jednání s protistranou. Nechala vypracovat znalecký posudek, který potvrdil domněnky pana Jiřího. Protistrana však trvala na svém. Celé dohadování skončilo vzájemným podáním žalob. Ušlý zisk ke dni podání žaloby byl cca 4,5 milionu korun.

Soudce oběma stranám doporučil, aby se mimosoudně dohodly. Opravář pak konečně přistoupil na možnost dohody. A  jak to dopadlo? Náš advokát se s opravářem a jeho zástupcem dohodl, že obě strany vzaly své žaloby zpět. Opravář se vzdal všech nároků a vozidlo pořádně opravil. Pan Jiří se spokojil s náhradou ušlého zisku ve výši 2 000 000 Kč, obě strany se vzdaly nároku na náhradu nákladů řízení.

Díky pojištění právní ochrany nemusel pan Jiří hradit náklady za advokáta. Hradili jsme je my. Za zmínku stojí i úspěšná snaha advokáta o to, aby se nemusel platit soudní poplatek ve výši cca 300 000 Kč, který hrozil

Publikováno na: