První český Dům Ronalda McDonalda poskytne zdarma zázemí až 21 rodinám

První český Dům Ronalda McDonalda poskytne zdarma zázemí až 21 rodinám těžce nemocných dětí. Vytvoří prostředí, kde si budou moct odpočinout, načerpat sílu do dalších dnů a zároveň být v neustálé blízkosti svého dítěte. To vše v duchu filozofie Péče zaměřené na rodinu (Family Centered Care), kterou nadační fond Dům Ronalda McDonalda dlouhodobě celosvětově i lokálně propaguje.

Aby rodiny mohly být spolu

To že Dům vznikl právě ve FN Motol není náhodou. Za specializovanou léčbou sem přijíždí malí pacienti z celé země. Vedle řady pracovišť, která jsou v tomto zařízení jediná svého druhu, je v motolské nemocnici i největší onkologické a hematologické centrum pro děti. Mnoho dětských pacientů je zde hospitalizováno dlouhodobě a v 7 z 10 případů jde o mimopražské děti, za nimiž musí rodina dojíždět. Možnost ubytování v Domě Ronalda McDonalda dovoluje rodičům zůstat v blízkosti hospitalizovaného dítěte a být součástí procesu léčby, což má na celkový stav dítěte velmi zásadní pozitivní vliv. Zároveň se nebudou muset zabývat zvýšenými výdaji za ubytování a dopravu, které jsou spojeny s častým dojížděním.

„První rodiny v Domě jsou již od poloviny prosince letošního roku. Poskytujeme jim bezplatně komfort a péči v bezprostřední blízkosti dětské nemocnice, děti ani rodiče tedy nebudou muset toto nelehké životní období trávit sami. Zároveň si uvědomujeme, že poskytnutí ubytování, jakkoliv je důležité a prospěšné, je jen částí toho, co koncept Péče zaměřené na rodinu může zahrnovat. My se nadále budeme snažit, aby se tato filozofie stala standardem v každé tuzemské nemocnici a budeme rádi nápomocni při jejím zavádění do praxe,“ uvádí Ivana Pešatová, výkonná ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda. 

Publikováno na: