Projektové řízení a ERP systém v jednom – to nejlepší z obou světů

Proč firmy potřebují projektové řízení

Komerční projekty se obvykle neobejdou bez řady souběžných činností vyžadujících vzájemnou koordinaci. Je třeba nejen stanovit cíle a milníky projektů, ale také delegovat jednotlivé úkoly, sledovat jejich plnění a na konci vše řádně vyfakturovat.

U jednoho či dvou projektů ročně si leckterá firma vystačí s tabulkami v MS Excel či jiným „tradičnějším“ řešením. Co když ale váš podnik projektů řeší desítky nebo stovky ročně? V takovém případě se může řízení projektů bez vhodného nástroje změnit v chaos ohrožující nejen dokončení projektu, ale také vaši reputaci u zákazníků.

„Zejména fakturace zní v tomto kontextu jako samozřejmost, ale už jsme se v praxi setkali s řadou případů, kdy firma projekt zdárně dokončil, ale některé části zůstaly nevyfakturované. Důvod byl přitom prostý – daný podnik na to jednoduše neměl stanovený proces. Firmám mohou takto utíkat nemalé peníze,“ říká Matěj Štochl, obchodní ředitel ERP systému Byznys.

Projektové řízení a ERP systém – to nejlepší z obou světů

Pro splnění poptávky po moderním nástroji k řízení projektů se na trhu objevila řada specializovaných systémů, které manažerům nabízí odpovídající nástroje pro správu všech fází projektů. Oddělené systémy pro projektové řízení ale mají jednu citelnou nevýhodu – vstupní data do nich musí i nadále zadávat ručně zaměstnanci.

Ideálním řešením je proto pořízení ERP systému, jenž má projektové řízení jako svou součást. „Naráz tak můžeme pro projekty využívat například ekonomické a reportovací moduly, údaje z CRM rozhraní, údaje ze skladového řízení, automatizaci rutinních procesů a podobně. Právě toto dle mého představuje největší přínos kombinace projektového řízení a ERP systému – místo dvou oddělených řešení získáte pomyslné jedno tělo, kde pracujete se stejnými daty jako zbytek podniku,“ popisuje Matěj Štochl.

Vysvětleno na příkladu

Výborným příkladem ERP systému disponujícího mimo jiné i projektovým řízením je český ERP systém Byznys. Ten nabízí projektové řízení jako samostatný modul, jenž disponuje širokou škálou funkcí. Mezi ně patří například následující:

·        definice projektů: časové harmonogramy, alokace zdrojů, vyčíslení nákladů, roadmapy aj.,

·        plánování a sledování kapacit: přidělování a přesouvání zdrojů pro jednotlivé projekty,

·        monitoring nákladů a výnosů: sledování výnosnosti projektů v reálném čase a její porovnávání s plánem,

·        dozory nad termíny a milníky: online přehled o stavu jednotlivých fází projektů,

·        automatické notifikace: upozornění na problémy či důležité termíny,

·        automatizace procesů: řadu rutinních činností (např. generování faktur a jejich odesílání) provádí systém automaticky, čímž šetří práci i čas zaměstnanců.

Úspora času i peněz

Zkušenosti firem ukazují, že kombinace správně naimplementovaného ERP systému a projektového řízení přináší výrazné dlouhodobé benefity v čele s úsporu času a zpřehlednění správy projektů. Matěj Štochl zde uvádí příklad české firmy Montáže Brož, která se zabývá instalacemi automatizovaných regálových systémů.

„Na jednom projektu pracuje klidně i 200 lidí a u každého z nich je třeba kromě náčiní a materiálu zařídit i školení, certifikace, pracovní povolení a řadu dalších věcí. Jelikož pak má firma zákazníci z 30 zemí světa, k tomu všemu se přidávají ještě cestovní povolení, zdravotní dokumenty, nejrůznější pojištění a tak dále,“ popisuje Matěj Štochl a dodává, že firma systém Byznys nasadila v roce 2015 a od té doby ho využívá k řadě činností.

„S jeho pomocí řídí nejen plánování projektů, ale také nábor zaměstnanců, sledování kapacit, mzdy a odměny či třeba správu důležitých dokumentů. Jelikož si pak firma objednala i webovou aplikaci Byznys Online, mají zaměstnanci firmy vše výše uvedené dostupné online,“ uzavírá Štochl.

Fungujeme již od roku 1991

Byznys je podnikový informační systém, který je na trhu k dostání již od roku 1991. Během té doby se z garážové firmy Byznys vypracoval až na pozici dodavatele jednoho z nejvyspělejších ERP řešení na tuzemském trhu, který si získal důvěru stovek zákazníků napříč obory a umožnil jim sjednotit všechny podnikové agendy do jediného řešení.

Od roku 2016 Byznys působí jako součást holdingu Seyfor (do roku 2022 Solitea) – jedné z největších IT firem ve střední Evropě, jenž se kromě vývoje personálních, mzdových a podnikových systémů zabývá i datovou analytikou, IT infrastrukturou, pokladními systémy nebo zakázkovým SW vývojem.